Nieuws Beringen

Bufferbekken Molendijk terug proper

Bufferbekken Molendijk terug proper

Donderdag 23/5

In de buurt van de Molendijk in Koersel is het bufferbekken proper gemaakt. "Het is een regenwaterbufferbekken, dat als doel heeft het regenwater tijdelijk op te slaan, zodat het niet allemaal tegelijk in de waterlopen terechtkomt. Doordat er meer en meer gescheiden riolering wordt aangelegd, komt er ook meer en meer regenwater in de beken aan, zodat we er moeten voor zorgen dat we bij zware regenval geen overbelasting van de beek krijgen en bij uitbreiding een risico op overstromingen in de lager gelegen gebieden. Er was in de loop der jaren heel wat begroeiing in het bekken gekomen en die is nu opgeruimd", zegt schepen Jean Vanhees. 

Lijst 10 CD&V: Thomas en Hilal

Lijst 10 CD&V: Thomas en Hilal

Donderdag 23/5 Voor CD&V zijn burgemeester Thomas Vints (6de Kamer) en schepen Hilal Yalçin (2de opvolger Vlaams parlement) kandidaat voor de verkiezingen van zondag. "Het verhaal dat bij CD&V bij deze verkiezingen centraal staat is levenskwaliteit. Het gaat om goed en gezond leven, dat zijn items die we naar voor schuiven. Voor Limburg we een lijst van prioriteiten opgemaakt. Onze provincie heeft ondanks tegenslagen wel veerkracht getoond en we zijn nu een regio met voorsprong, en zelfs een voorbeeld voor Vlaanderen en op die lijn moeten we verder werken", zegt Thomas.
"Onderwijs wordt een heel belangrijk de komende legislatuur. Onze toekomst wordt gevormd door onze kinderen, door de jeugd. We moeten meer investeren in het kleuter- en basisonderwijs. Zo moet het aantal kinderverzorgers in de klassen omhoog zodat de juf effectief tijd kan vrijmaken voor het onderwijs. Ook taal is heel cruciaal, we pleiten voor taalcoaches in elke school. Voor Beringen is dit thema erg actueel, taal is zo belangrijk ook om later op die arbeidsmarkt sterk te staan. Daarnaast is de kennis van andere talen ook nog altijd belangrijk ", zegt Hilal.
Het zijn ook Europese verkiezingen, wat is de inzet daar voor CD&V?
"De Europese verkiezingen zijn zeker belangrijk. Er is binnen Europa al veel ingezet op sociale dumping en daar is nog wel wat werk aan de winkel. Europa is voor veel mensen een ver van hun bed show maar vergeet niet dat er bijvoorbeeld hier in Beringen en in Limburg is geïnvesteerd in Limburg, dat is toch wel een lang lijstje. Denk maar aan ons fietsroutenetwerk en recent nog een project om niet-Europeanen in Beringen mee betrekken in onze samenleving. Het is dan ook de taak van ons lokale bestuurders om op zoek te gaan naar die Europese subsidies", zegt Vints.
Wie zijn voor CD&V de lijsttrekkers in Limburg?
"Wouter Beke trekt de lijst voor de kamer. Hij heeft vijf jaar geleden 60.000 stemmen gehaald en dat is niet weinig. Zijn grote kracht is zijn dossierkennis, zijn tweetaligheid, de manier waarop hij het politieke spel leest en hij was de afgelopen negen jaar ook een heel goed partijleider. Dat is al huzarenstuk. Wouter is een pragmatisch politicus en de redelijkheid goed kan bewaren", zegt Thomas.
"Lode Ceyssens trekt de lijst voor het Vlaams parlement. Het was een uitgemaakte zaak dat hij op 1 zou staan. Hij heeft zich gespecialiseerd in mobiliteit en is door vriend en vijand ook geroemd voor zijn dossierkennis. Hij is voor Limburg de juiste man op de juiste plaats en heeft een ruime ervaring", zegt Hilal.
Wat ligt jullie persoonlijk nauw aan het hart?
"Voor mij is gezondheid en zorg wel belangrijk. Ook de samenlevingsproblematiek en integratie is voor mij een thema dat mij boeit", zegt Hilal.
"Voor ons als lokaal bestuur is tewerkstelling ook heel belangrijk. De federale regering heeft al veel jobs gerealiseerd en op die weg wil mijn partij verdergaan en dat is dan ook goed voor Beringen. En mobiliteit is ook nog een belangrijk punt voor Limburg.
Het geld wordt in Brussel uitgedeeld, zegt men. Klopt dit?
"Abosluut! Zeker wat Beringen betreft blijven we nog achter. Ik herhaal nogmaals het punt van het gemeentefonds. We zijn qua inwoners de 13de stad in Vlaanderen en we krijgen maar middelen uit het gemeentefonds goed voor een 120ste plaats, dat is halucinant. Dat gemeentefonds moet grondig herzien worden. Voor ons als lokaal bestuur is het goed om een link met Brussel te hebben, veel projecten worden daar immers goedgekeurd. Het kan zeker geen kwaad om iemand uit Beringen in het parlement te hebben", zegt Thomas Vints fel.
Thomas Vints werkt nog deeltijds op het kabinet van Wouter Beke. Of dat na de verkiezingen ook nog zo is, zal nog moeten blijken. Vints wil zich als burgemeester focussen op Beringen. Hilal Yalçin staat op de lijst als 2de opvolger en maakt veel kans op een zitje in het Vlaams parlement.
(Thomas grinnikt) "Ik zat als jonge meid al eens drie jaar in de kamer maar ik was toen nog een politiek groentje. Mijn plaats geeft nu wel zicht op een plaats. Ik kan daar nu al moeilijk al een oordeel over vellen. Mijn hart ligt hier in Beringen, maar als de vraag zich stelt, zal ik die kans waarschijnlijk wel grijpen. Het zou een gemiste kans zijn om een mandaat in Brussel te laten liggen", zegt Hilal.
"We moeten uiteraard eerst een goed resultaat halen in Limburg maar de kans is er wel dat Hilal een plekje in het Vlaams parlement zou krijgen. Maar dat zien we zondag wel", zegt Thomas tot slot.

Fietsexamen voor 200 leerlingen

Fietsexamen voor 200 leerlingen

Woensdag 22/5 Deze week nemen opnieuw meer dan 200 leerlingen in Beringen deel aan het jaarlijks fietsexamen. Het project is een initiatief van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo en toont jaar na jaar de noodzaak aan van verkeerseducatie bij jongeren. Meer dan 200 leerlingen uit het 6de leerjaar leggen deze week in Beringen-Centrum een fietstraject af waarbij ze getest worden op verkeersveilig gedrag. Op het traject worden 13 controlepunten voorzien, waar de politie-inspecteurs de leerlingen nauwkeurig beoordelen en quoteren.
‘Wij merken op het examen een duidelijk verschil tussen de leerlingen van scholen die regelmatig met de fiets op uitstap gaan en leerlingen die dat niet doen. De scores van de leerlingen die regelmatig fietsen liggen een heel stuk hoger’, zegt Joel De Smedt, diensthoofd verkeer.
Schepen Jean Vanhees van verkeer en mobiliteit die de leerlingen een bezoekje bracht, beaamt deze stelling: ‘Investeren in verkeerseducatie is noodzakelijk. De stad Beringen besliste dan ook om het fietstraject permanent beschikbaar te stellen. Binnenkort zal het parcours afgebakend worden met nieuwe borden. Op deze manier kunnen scholen permanent oefenen met hun leerlingen".

Vrouwen in de politiek

Vrouwen in de politiek

Woensdag 22/5 In de Kardijk organiseerde de Beringse vrouwencontactgroep gisterenavond een debat met als thema ‘Vrouwen in de politiek’. Vrouwelijke kandidaten van verschillende partijen kwamen er hun partijprogramma toelichten en krijgen tijdens het debat stellingen voorgeschoteld over interessante thema’s zoals: kinderen moeten op de speelplaats Nederlands praten, er moeten evenveel vrouwen als mannen in de regering zitten of boerkini's moeten toegelaten worden in openbare zwembaden. Na het debat was er nog een gezellige iftarmaaltijd. (Foto's Patrick Knuyt)

Help, ik fiets hier!

Help, ik fiets hier!

Woensdag 22/5 Jong Groen Limburg organiseerde afgelopen nacht de actie ‘Help, ik fiets hier!’. Ze spoten op verschillende fietsstroken langs gewestwegen deze quote om aan te kaarten dat verschillende fietsstroken slecht berijdbaar en zo zeer gevaarlijk zijn. Ook in Beringen werd op de Koolmijnlaan,  Twaalfmeilaan en de Laardijkstraat deze slogan gespoten. Leyla Caliskan kaart aan: “Hiermee vinden we dat fietsen langs gewestwegen veiliger moet. Vaak ontbreken fietspaden, zijn ze ongelooflijk dicht bij autorijstroken waar er bovendien vaak sneller wordt gereden dan op niet-gewestwegen.”
Limburg staat volgens Groen met 34 kruispunten in de lijst van zwarte punten. Politici halen nog te vaak aan dat het budget ontbreekt om hier iets aan te doen. Ook al zijn er al slachtoffers gevallen op zulke plaatsen, dan nog wordt er niets ondernomen.
“Wil je de files wegwerken en alternatieven voor de wagen, dan moet je daar ook werk van maken. Eén van die alternatieven is natuurlijk de fiets. Maar je kan moeilijk verwachten dat mensen meer de fiets nemen als het op zoveel plekken gewoon niet veilig is. Smalle fietspaden, een gebrek aan oversteekplaatsen, geen conflictvrije kruispunten,... Er zijn in Limburg nog een hele hoop zwarte punten waarvoor zelfs nog geen plan bestaat", zegt Kobe Snyers uit Beringen.
Investeren in fietsveiligheid en verkeersveiligheid is en blijft voor de jongeren van Groen Limbuirg een prioriteit.

Dit zijn de pizzabakkers van de toekomst

Dit zijn de pizzabakkers van de toekomst

Woensdag 22/5 Het is ondertussen al een traditie dat de leerlingen van het eerste leerjaar van de Stedelijke Basisschool in Koersel rond het thema ‘pizzeria' werken en dan naar Il Canniccio in Heusden-Zolder gaan. Zo kregen Alberto en Marianne liefst drie klassen over de vloer. Ze maakten samen met de kinderen pizza’s. Maar dat ging niet zo maar, eerst moesten de gelegenheidskoks de hygiëneregels volgen, dan de bestelling opnemen, het deeg klaarmaken en beleggen en dan pas kon er gebakken worden. Maar ’t hoogtepunt kwam natuurlijk op het einde: de pizza’s opeten.