Nieuws Leopoldsburg

Groeten uit Lourdes

Groeten uit Lourdes

Dinsdag 16/7 Dit is de groep van het dekenaat Beringen in Lourdes. Je kunt de Limburgse bedevaart niet alleen volgen via de Internetgazet maar ook online via TV Lourdes. Zo is er op woensdag 17 juli om 9.30 uur de internationale eucharistieviering en op vrijdag 19 juli om 8.30 uur de viering aan de grot, waarbij onze Limburgse bedevaarders aanwezig zullen zijn.

Captatieverbod uitgebreid

Captatieverbod uitgebreid

Woensdag 10/7 Na nieuw overleg met de partners van het Limburgse droogte-overleg wordt het eerder uitgevaardigde capatieverbod (oppompverbod) op de onbevaarbare waterlopen omwille van de aanhoudende droogte verder gedifferentieerd uitgebreid met ingang van 11 juli 2019. Dat meldt het provinciebestuur. Het is nu verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in:
- de stroomgebieden van de Grote Nete in Hechtel-Eksel en de Kleine Hoofdgracht in Lommel en Pelt
- het volledige stroomgebied van de Melsterbeek en zijbeken,
- het volledige stroomgebied van de Herk en zijbeken en het volledige stroomgebied van de Mombeek en zijbeken in de gemeenten Gingelom, Heers, Sint-Truiden, Borgloon, Wellen, Kortessem, Alken, Tongeren, Diepenbeek, Hasselt, Nieuwerkerken en Herk-de-Stad
- het volledige stroomgebied van de Mangelbeek - Laambeek en zijbeken in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen, Zonhoven en Oudsbergen
- het volledige stroomgebied van de Warmbeek en zijbeken in de gemeenten Peer, Pelt, Hamont-Achel en Bocholt
- het volledige stroomgebied van de Bosbeek en zijbeken en de volledige stroomgebieden van de Zanderbeek en de Vrietselbeek in de gemeenten As, Oudsbergen, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen
- het stroomgebied van de Langkeukelbeek - Asbeek in de gemeente Lanaken.
In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen, tenzij voor het aanmaken van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.

Al meer dan 2.000 alleenwonenden

Zaterdag 6/7 In de gemeente wonen al 2.039 personen alleen. Dat zijn er 360 meer dan tien jaar geleden. Het aantal eenoudergezinnen in de gemeente nam in tien jaar tijd toe van 506 naar 559.

Nieuwe fase restauratie kerk Leopoldsburg-centrum

Woensdag 3/7 De gemeenteraad gaf vanavond zijn goedkeuring aan het bestek en de raming voor de renovatie van de daken, de hogere geveldelen en de glasramen van de hogere geveldelen van de kerk O.L.V.-Tenhemelopneming in Leopoldsburg-centrum. Daarmee gaat de restauratie een nieuwe fase in.
De kerk staat prachtig in het groen aan de rand van het centrum van Leopoldsburg. Ze werd in amper vier jaar tijd opgebouwd door geniesoldaten, geholpen door burgervaklui, en werd ingewijd in 1903. In de kerk bevinden zich enkele merkwaardige kunstschatten, waaronder twee witmarmeren standbeelden van heilige soldaten (Sint-Maurits en Sint-Gommarus) die geschonken werden door de koninklijke familie. De glasramen in de koorgang zijn kopieën van glasramen uit de kathedraal van Chartres (Frankrijk). De kerk behoort tot de grootste van de provincie: ze heeft 1400 zitplaatsen en 1000 staanplaatsen. In 1968 werd ze door Defensie aan de gemeente verkocht, wat haar uniek maakt. De meeste kerkgebouwen zijn immers eigendom van de kerkfabriek.
Sinds 1999 is het gebouw geklasseerd als beschermd monument. Het is echter dringend aan renovatie toe. Dossier van lange adem Al een tiental jaren geleden werd een eerste subsidiedossier ingediend door het gemeentebestuur. Daarop kwam een principiële goedkeuring, maar de gemeente moest haar beurt afwachten. Ondertussen veranderde de regelgeving, waardoor de btw niet langer kan betoelaagd worden. Dat maakte dat het kostenplaatje voor het gemeentebestuur aanzienlijk hoger zou uitdraaien. Op 9 maart 2018 kwam het verlossende bericht van het Agentschap Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest dat de restauratiepremie goedgekeurd werd.
De restauratie van de kerk verloopt in meerdere fases. De rioleringswerken zijn achter de rug. Nu komen de daken, de hogere geveldelen en de glasramen van de hogere geveldelen aan de beurt. In totaal worden de uitgaven van deze nieuwe werken geraamd op iets meer dan 1.6 miljoen euro. Het Vlaams Gewest neemt hiervan ongeveer 1 miljoen euro voor zijn rekening.

Marleen Kauffmann waarnemend burgemeester

Maandag 1/7 Vanaf vandaag is burgemeester Wouter Beke federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking. De gemeenteraad zal woensdag akte nemen van de verhindering van de burgemeester, aangezien het ministersambt niet verenigbaar is met dat van burgemeester. Daarom heeft de inmiddels titelvoerend burgemeester afgelopen weekend schepen Marleen Kauffmann aangeduid als waarnemend burgemeester van Leopoldsburg. Zij zal deze functie waarnemen in afwachting van de benoeming van een dienstdoende burgemeester.

Wouter Beke wordt minister

Donderdag 27/6 CD&V heeft vanavond partijvoorzitter Wouter Beke aangeduid als nieuwe federale minister in de ontslagnemende regering Michel II. Beke volgt in die functie Kris Peeters op, die geen minister kon blijven omdat hij Europees parlementslid wordt. Beke, burgemeester van Leopoldsburg, zal de functie van federaal minister combineren met het partijvoorzitterschap, in afwachting van nieuwe voorzittersverkiezingen in het najaar.