Nieuws Peer

Mijnwerkers terug naar Brussel

Mijnwerkers terug naar Brussel

Zondag 19/1 De badzaal (Lavaar) op de mijnsite van Zolder werd zondagmorgen compleet overrompeld door ex-mijnwerkers. De KS-Vriendenkring hield er een nieuwe algemene vergadering om een stand van zaken te geven in verband met het pensioendossier. De opkomst - ruw geschat een 800-tal - was veel groter dan verwacht zodat een bijkomende zaal moest in gebruik genomen worden die ook volliep.
Het was een lange vergadering met uitgebreide uiteenzettingen die erg gedetailleerd en technisch waren, waarbij vooral Eddy Melis het dossier volledig uit de doeken deed. Vereenvoudigd samengevat komt het erop neer dat de KS-Vriendenkring stelt dat veel mijnwerkers te weinig pensioen uitbetaald krijgen omdat in een KB was vastgelegd dat een deel daarvan moest berekend worden op 30 dienstjaren en niet op basis van de effectief gepresteerde 25. Naar schatting zouden 9.000 ex-mijnwerkers een verkeerde pensioenberekening hebben gekregen.
Het leidde op 4 december al tot een massaal bijgewoonde actie in Brussel bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Ondertussen heeft de KS-Vriendenkring de top en medewerkers van de RVP verder bestookt met mails en telefoons, zijn de minister van pensioenen, parlementsleden, partijkopstukken, vakbonden, professoren en juristen benaderd. De mijnwerkers eisen dat eind februari de zaak volledig uitgeklaard is Ondertussen hebben ze ook al advocaten in de arm genomen om juridische druk op het dossier te zetten. Een werkgroep moet het dossier voor de minister mee helpen voorbereiden, maar het is nog niet duidelijk wie van de KS-Vriendenkring mee mag deel uitmaken van die werkgroep. Ondertussen tikt de tijd en proberen de initiatiefnemers de druk alleen maar op te voeren, aldus een zoals steeds strijdbare voorzitter Michel Dylst. Op 2 maart willen de mijnwerkers opnieuw naar Brussel trekken om te horen wat nu de uitslag is, tenzij er voor die tijd een duidelijk en onderbouwd standpunt van de Rijksdienst voor Pensioenen is.

Technische systemen binnenstebuiten

Technische systemen binnenstebuiten

Donderdag 16/1 Tijdens de les techniek hebben de leerlingen van 1A van het Agnetencollege geleerd hoe diverse technische systemen werken. Vervolgens zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan. Ze hebben in groepjes een technisch systeem gedemonteerd om de werking ervan te leren begrijpen. (foto Agnetencollege).

Schapen doodgebeten in Wijchmaal

Donderdag 16/1 In Wijchmaal zijn twee schapen doodgebeten. Ze liepen in een weide aan de Diestersedijk. De kadavers zijn vandaag aangetroffen. Natuur en Bos is met een onderzoek gestart. Of het doden van de schapen het werk is van wolven, is nog niet geweten.

'De Schommel' tijdelijk in Bruegelhuis

'De Schommel' tijdelijk in Bruegelhuis

Dinsdag 14/1 Dienstencentrum De Schommel is tijdelijk verhuisd naar het Bruegelhuis op de Markt, in afwachting van een nieuw dienstencentrum op de site Agnetendal. Vandaag werd die tijdelijke nieuwe locatie in gebruik genomen (foto). Een aantal activiteiten is verplaatst naar de verschillende kerkdorpen - enerzijds uit noodzaak omdat het Bruegelhuis minder ruimte biedt, anderzijds om tegemoet te komen aan een doelstelling van het nieuwe woonzorgdecreet: het stimuleren van meer buurtgerichte werking. (Foto Josh Vandijck)

Morgenavond gemeenteraadszitting

Dinsdag 14/1 Morgenavond komen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bijeen. Op de agenda van de gemeenteraad staat onder meer het gebruik van bodycams, dashcams en dronecams door de politie, de opheffing van buurtweg "Chemin nr. 59" in het kader van een bouwproject, en een toelage aan paardensportverenigingen die in de Breugelhoeve geconfronteerd worden met hogere tarieven. De dagorde van de raad voor maatschappelijk welzijn vermeldt alleen de keuring van de notulen van de vorige vergadering.

Deken Poorters verlaat Peer

Deken Poorters verlaat Peer

Maandag 13/1 E.H. Tony Poorters (68), deken van het dekenaat Peer, is benoemd tot pastoor-moderator van de federaties Bilzen-Centrum en Hoeselt. Hij zal zijn nieuwe taak aanvatten vanaf 1 september. Tot dan is hij verder deken van het dekenaat Peer dat eind dit jaar samen met de dekenaten Lommel en Hamont één nieuw dekenaat zal vormen. Wie deken wordt van dit nieuwe dekenaat is nog niet geweten. Tony Poorters was sinds 1 september 2005 deken van het dekenaat Peer dat niet alleen Peer maar ook Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren omvat.