Nieuws Peer

Grootouders en kleuters op halloweentocht

Grootouders en kleuters op halloweentocht

Vrijdag 17/11 Kleuterschool Pieter Brueghel in Grote Brogel organiseerde een halloweentocht voor de oma’s en opa’s. Met meer dan 200 grootouders en 72 kleuters trokken ze op deze droge herfstdag naar het bos van de fit-o-meter. Daar volgde elke groep een vooraf uitgestippelde route. Tijdens de tocht werden de kleuters en grootouders uitgedaagd om verschillende opdrachten uit te voeren: door een spinnenweb kruipen, pompoenen in de heksenketel gooien,… Bij het goed uitvoeren van de verschillende opdrachten werden de kleuters en grootouders getrakteerd op een lekkere verrassing.
Terug op school mochten de grootouders genieten van een liedje of versje dat werd voorgedragen door hun kleinkind in de klas. Ten slotte: de lekkere tas pompoensoep, geserveerd door de ouderraad en nog andere vrijwilligers, werd best gesmaakt. "We danken voor de de gulle bijdrage die de grootouders ons schonken. Dit komt de aankoop van een gloednieuw speeltoestel op de kleuterspeelplaats ten goede!" hoorden we na afloop bij de school.

OKRA-Peer bezocht het provinciehuis

OKRA-Peer bezocht het provinciehuis

Vrijdag 17/11 De provincies mogen dan al een deel van hun opdrachten verliezen, het provinciehuis in Hasselt blijft een indrukwekkend complex. OKRA Peer (foto) ging het bezoeken. "Na de noodzakelijke info over de gebouwen en de werking kregen we een duidelijk beeld over de opzet van het complex," schrijft Mathijs Reumers. "Na een kop koffie met Limburgse vlaai ging het verder naar de raadzaal waar we in de stoelen van de provincieraadsleden mochten plaats nemen." Na afloop van het bezoek trokken de OKRA-leden nog even naar de IKEA in Hasselt. Of ze daar ook gehaktballetjes hebben gegeten, is niet bekend...

Infowandeling over masterplan St.-Elisabeth

Infowandeling over masterplan St.-Elisabeth

Donderdag 16/11 Wie geïnteresseerd is in het masterplan dat ontwikkeld is rond de campus van het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth (afb.) in Wijchmaal is welkom op de infowandeling die daar op zondag 26 november wordt georganiseerd.
De scholen en het begeleidingscentrum denken al geruime tijd na over de uitbreiding van hun campus in Wijchmaal. Daarvoor lieten zij een ruimtelijk masterplan opmaken, in samenspraak met het stadsbestuur. Dat plan formuleert een langetermijnvisie op hun volledige domein. Het plan schenkt ook aandacht aan de verkeersafwikkeling en parkeren.
Sinds jaar en dag bestrijkt de campus een aanzienlijk gebied, centraal in de dorpskern. Zowel het bijzonder lager onderwijs (BuBao), het secundair onderwijs (Buso) en het begeleidingscentrum willen  hun plek in Wijchmaal in de toekomst behouden en, waar mogelijk, ook uitbreiden. Samen met een studiebureau werd in een masterplan dan ook een toekomstvisie uitgewerkt waarin de ruimtelijke aspecten van de site op elkaar worden afgestemd.
Om een antwoord te bieden aan de groeiende parkeerbehoefte wordt op vrij korte termijn een grote nieuwe parking voorzien. De ingang daarvan ligt aan de Sint-Trudostraat. Aan die kant van de campus voorzien de scholen ook nieuwe gebouwen.
Omdat er ook nieuwe gebouwen worden voorzien op het huidige grasveld aan de zijde van de Hoevestraat, zal de Sint-Elisabethlaan daar plaatselijk autovrij worden. Er ontstaat zo een rustig, groen parkgebied midden in Wijchmaal. Dat wordt doorkruist door verschillende trage verbindingen.
De infowandeling op zondag 26 november start om 10 uur. Ingang via de Steenovenstraat of de Sint-Elisabethlaan. Schrijf voor maandag 20 november in via info[!]peer.be of tel. 011 67 01 00.

Leerlingen bezoeken geothermische site

Leerlingen bezoeken geothermische site

Donderdag 16/11 De leerlingen van het eerste jaar Natuur en Techniek van het Agnetencollege hebben een interessante en leerrijke namiddag doorgebracht op de Balmatt-site bij het VITO in Mol. Ze hebben zich verdiept in de wereld van geothermie. Onder begeleiding van de gidsen van Goodplanet ontdekten ze dat men kan verwarmen en elektriciteit opwekken met aardwarmte. Dit past in hun lessen over alternatieve energie. (Foto Agnetencollege)

EHBO-les in de school

EHBO-les in de school

Woensdag 15/11 In de lagere scholen van Peer zijn er vaak interessante naschoolse activiteiten. Zo kregen de leerlingen van Basisschool Ticheleer EHBO-les van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. En dat moet geoefend worden... (Foto stadsbestuur)

'Waardevolle landbouwnederzettingen' op de raad

Dinsdag 14/11 Morgen komt de Peerse gemeenteraad bijeen. De raad buigt zich onder meer over het ruimtelijk uitvoeringsplan 'waardevolle landbouwnederzettingen'. De stad wil een plan voor 25 oude landbouwnederzettingen met als doel het karakter van deze (voormalige) landbouwnederzettingen in het Peerse landschap voor de toekomst te vrijwaren. Het stadsbestuur wenst hiermee een hedendaags gebruik mogelijk te maken met randvoorwaarden die het behoud en de authenticiteit van de sites garanderen.