Nieuws Oudsbergen

Eenrichtingsverkeer in Stegereindweg blijft

Dinsdag 14/7 Vorig jaar werd de Stegereindweg tijdelijk een éénrichtingsstraat, met uitzondering voor (brom)fietsers en (speed)pedelecs. Dat gebeurde om het sluipverkeer vanaf de Weg naar Zwartberg tegen te gaan en de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. “De verkeerscommissie heeft de proefopstelling geëvalueerd en raadde aan om ze permanent in te voeren," zegt schepen Goossens. Dat gebeurt nu dan ook. Het verkeer kan voortaan alleen nog inrijden via de Weg naar As.

Nieuwe regeling Missen vanaf september

Nieuwe regeling Missen vanaf september

Dinsdag 14/7 Vanaf september is een nieuwe regeling van de eucharistievieringen in de federatie Meeuwen-Gruitrode. “Waarom een nieuwe regeling als het nu toch allemaal vlot loopt?” is een veel gehoorde vraag. Omdat pastoor Louis de enige aangestelde voorganger is voor de eucharistievieringen. Zijn gezondheid legt hem beperkingen op en volgend jaar wordt hij tachtig, een leeftijd waarop priesters uit actieve dienst stappen. Pater Willy is voor pastoor Louis een krachtige hulp, een kranige tachtiger. Hij stelt zich beschikbaar om pastoor Louis zo goed mogelijk bij te staan. Tot september 2022 hebben beiden zich geëngageerd om nog voor te gaan in vieringen in de mate van het mogelijke. En daarom is er een beperkter aanbod van eucharistievieringen uitgewerkt voor de volgende twee jaar. Alles staat of valt echter met de gezondheid van de beide paters. Pastoor Louis zal ook de overige pastorale taken blijven vervullen. Hierin wordt hij bijgestaan door diaken Marc en een groep vrijwilligers. Dit zal hij doen met de bedoeling om een pastorale eenheid te laten groeien, een nieuwe parochie waarin de huidige vijf parochies opgaan. Men kiest er voor om het weekend te starten met één federatieve viering op zaterdagavond om 18 uur afwisselend in de kerk van Gruitrode en Meeuwen. In de geloofsgemeenschap Gruitrode zal eucharistie gevierd worden de eerste en de derde zaterdag van de maand. In de geloofsgemeenschap Meeuwen zal eucharistie gevierd worden de tweede en de vierde zaterdag van de maand. Een eventuele vijfde zaterdag zal er geen viering zijn op zaterdag. Deze vieringen zijn federatieve vieringen. Zal in de beginperiode de lokale geloofsgemeenschap met zijn parochieteam de viering voorbereiden en ondersteunen, dan is het wel de bedoeling dat er onder impuls van de liturgische werkgroep van de federatie, in samenspraak met de verantwoordelijken van de liturgie in de twee weekendkerken, gewerkt wordt aan een organisatie die gedragen wordt door vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen. Op zondag zullen er twee eucharistievieringen zijn. In de drie geloofsgemeenschappen Wijshagen, Neerglabbeek en Ellikom zal er op zondag één eucharistieviering zijn per maand. De eerste zondag van de maand in Wijshagen, de tweede zondag van de maand in Neerglabbeek en de derde zondag van de maand in Ellikom. Deze vieringen hebben als startuur 09:00 uur. De vierde zondag van de maand, eventueel een vijfde zondag, zal er geen viering zijn om 9 uur. Een tweede zondagsviering heeft plaats in de Sint-Martinuskerk te Meeuwen om 10:30 uur. Deze zondagsregeling, zijnde een viering op twee plaatsen, wordt veranderd op Kerstdag en Paasdag, alsook tijdens de vieringen voor eerste communie en vormsel. Ook de viering van de patroonheilige van de parochies zal steeds in de desbetreffende geloofsgemeenschap plaatsvinden: parochie Meeuwen: Sint-Martinus op 11 november parochie Gruitrode: Sint-Gertrudis parochie Neerglabbeek: Sint-Hubertus ,1ste weekend na 3 november, parochiefeest parochie Wijshagen: OLV Hemelopneming op 15 augustus parochie Ellikom: Sint-Harlindis en Relindis op 22 maart Gebedsvieringen. Deze kunnen door de geloofsgemeenschappen gehouden worden op de zondagen dat er geen eucharistieviering is in de eigen geloofsgemeenschap. Er zijn geen gebedsvieringen op zaterdagavond, tenzij bij overmacht of heirkracht. Deze gebedsvieringen worden voorgegaan door gebedsleiders die de daartoe bestemde vorming bij het bisdom hebben gevolgd. Tevens zullen deze gebedsleiders over de verschillende parochies samenwerken als deel van de liturgische federatieve werkgroep. Met Kerstmis, Pasen, Allerheiligen en andere hoogdagen zijn er geen gebedsvieringen. Hoogdagen De viering aan de vooravond van de twee hoogdagen, Kerstmis en Pasen, is een federatieve viering en zal afwisselend doorgaan in de Sint-Gertrudis Gruitrode en Sint-Martinus Meeuwen telkens om 19:00 uur. In 2020 betekent dit dat de kerstavondviering doorgaat in Gruitrode en de paaswake in 2021 gaat dan door in Meeuwen. In 2021 gaat de kerstavondviering door in Meeuwen en de paaswake van 2022 gaat door in Gruitrode. Op kerstdag en paasdag is er een eucharistieviering in Wijshagen en Neerglabbeek om 09:00 uur en in Ellikom en Meeuwen of Gruitrode om 10:30 uur. Elke geloofsgemeenschap heeft dus op deze twee hoogdagen een eucharistieviering. Op tweede kerstdag of paasmaandag is er een eucharistieviering in de kerk waar de kerstavondviering of paaswake plaats vond. Voor Allerheiligen geldt zelfde regeling als Pasen en Kerstmis. Dit wil zeggen dat de viering op Allerzielen doorgaat in de andere weekendkerk. We starten met Gruitrode op de vooravond van Allerheiligen en dan is de viering op Allerzielen in Meeuwen. Voor Pinksteren geldt de gewone regeling van de zondag . Op Pinkstermaandag is er een viering in Meeuwen 10:30 uur.Weekvieringen Drie dagen per week zal er een eucharistieviering zijn telkens om 08:00 uur: dinsdag: Meeuwen; woensdag: Wijshagen; donderdag: Gruitrode (van 1 maart tot 1 november) Dagelijks is er een gebedsmoment in de Sint-Martinuskerk Meeuwen. Op dinsdag is een eucharistieviering. Geen vieringen meer in Plockroy De kapel is toe aan restauratie en vernieuwing. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar bij de Kerkraad van Wijshagen. Daarom wordt beslist de kapel niet meer te gebruiken als plaats waar eucharistievieringen worden gehouden. Ook gebedsvieringen in het weekend worden er niet georganiseerd. Dopen, eerste communie, vormsel, huwelijken, uitvaarten vinden niet meer plaats in de kapel. Hiervoor zal men aansluiten bij de geloofsgemeenschap Wijshagen.  Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerste communie van september 2020. Wel blijft het mogelijk om nevenbestemmingen te zoeken voor deze kapelruimte. Dit is een opdracht van de kerkfabriek van Wijshagen en het pastoraal team van de geloofsgemeenschap Plockroy-Wijshagen.

Motorrijder (58) gewond bij botsing met auto

Motorrijder (58) gewond bij botsing met auto

Dinsdag 14/7 Op de Weg naar Zwartberg in Oudsbergen raakten gisterenavond rond 19 uur een auto en een 58-jarige motorrijder uit Houthalen-Helchteren in een aanrijding betrokken. Overbrenging van het slachtoffer naar het ziekenhuis bleek noodzakelijk.

'Ik heb heel veel diepgaande gesprekken gehad'

'Ik heb heel veel diepgaande gesprekken gehad'

Maandag 13/7 Naar aanleiding van de jaarlijkse Lourdesbedevaart die normaal woensdag zou vertrekken had onze redactie een gesprek met bisschop Patrick Hoogmartens. We blikken terug op een bijzondere periode voor de katholieke kerk. Door de coronacrisis werden de vieringen afgelast en dat was zelfs niet het geval tijdens de oorlog.
"Het is een heel speciale periode geweest, ook voor mezelf. Ik ben gewoon blijven doorwerken terwijl de meeste medewerkers er niet waren. Ik heb gemerkt dat veel mensen hebben afgezien door deze crisis, ofwel door ziekte of anderen die dreigden hun werk te verliezen. Aan de andere kant zie ik ook dat veel mensen dan weer genoten hebben van deze periode. Het was een tijd die minder hectisch was, waar mensen meer konden gaan fietsen of ontspannen", zegt de bisschop.
Het werk op het bisdom in Hasselt ging dus gewoon verder?
"Er was heel veel te doen, er zijn 300 parochies waar nieuwe richtlijnen moesten gegeven worden. Ook de lokale medewerkers zaten met veel vragen. Het was ongezien dat we zulke maatregelen hebben moeten nemen op het vlak van de liturgie. Zelfs onder de oorlog is de liturgie doorgegaan. Nu kon dat niet. Een ziekenzalving kon niet meer, de contacten met zieken konden niet doorgaan en ook de jongerenwerking was niet meer mogelijk. We hebben veel moeten regelen en reorganiseren".
In tijden van crisis grijpen mensen vaker terug naar kerk?
"Men zegt dat ja. Wat ik wel gemerkt heb is dat mensen diepere vragen hebben gesteld. Men ziet nu dat in het leven niet alles vanzelfsprekend verloopt. Er is een mogelijke dreiging over ons leven die iedereen treft. Mensen gaan nu minder genietend in het leven staan of alleen maar bezig zijn met de waan van de dag. Ik vond dat de gesprekken echt dieper werden en het was ook mogelijk om beter te praten over het geloof en over de zin van het leven. Het geloof is toch wel belangrijk voor veel mensen".
Wat heeft u in deze crisis persoonlijk geraakt?
"De fijne gesprekken, ik heb heel veel getelefoneerd met mensen. Ik heb heel veel goede gesprekken gehad met zieken. Er zijn mensen die het lijden in het leven beleven in een grote verbondenheid met God".
De jaarlijkse Lourdesbedevaart kan deze week niet doorgaan. Lourdes is voor u ook een speciale plek? "We hebben een traditie dat we met een grote groep vanuit Limburg naar Lourdes vertrekken. Vorig jaar waren met bijna 500. Het mooie aan die bedevaart is dat er jongeren en ouderen samen optrekken om zieken een fijne week te bezorgen. Wij hopen dat de bedevaarten volgend jaar wel terug kunnen doorgaan en intussen kunnen de mensen ook hier in de buurt bidden tot Maria. Ga eens naar Tongeren, Heppeneert of het Koersels Kapelleke", zegt de bisschop tot slot. (Hans Put)

Man (21) gewond bij botsing

Man (21) gewond bij botsing

Vrijdag 10/7 Een 21-jarige man uit Oudsbergen is gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op de Sportlaan in Bree. Het ongeval gebeurde gisterennamiddag rond 16.45 uur. Vanavond rond 19.30 uur botsten twee auto’s op het kruispunt van de Kasteelstraat en de Weg naar Opitter in Neerglabbeek. Daarbij raakten een 26-jarige man, een 24-jarige vrouw en een 57-jarige man, allen uit Maaseik, gewond.

Auto tegen boom en in gracht

Zondag 5/7 Op de Weg op Bree botste vrijdagavond, net voor middernacht, een auto tegen een boom. De wagen belandde vervolgens in de gracht. Een 58-jarige vrouw uit de gemeente die als passagier in het voertuig zat is daarbij gewond geraakt. Een minderjarig meisje uit de gemeente is vanochtend rond 1.30 uur gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op het kruispunt van de Hoefstadstraat en de Acaciastraat in Genk.