Nieuws Hamont-Achel

Verkeer in politiezone eiste 7 doden in 2018

Verkeer in politiezone eiste 7 doden in 2018

Dinsdag 21/5 Vorig jaar kwamen er bij verkeersongevallen in de politiezone HANO 7 mensen om het leven. Dat zei korpschef Paul Claes vanavond tijdens de vergadering van de politieraad. Daarmee is er een einde gekomen aan de dalende tendens inzake verkeersdoden, die in 2014 werd ingezet.

Als men op het jaarverslag van de politiezone moet afgaan, dan gebeuren hier de meeste verkeersongevallen in september. De veiligste dag is zondag, de minst veilige donderdag. 
Nog opvallend in dat jaarverslag: er werden vorig jaar minder inbraken in woningen gepleegd, maar meer in openbare gebouwen. Het aantal diefstallen van auto's, bromfietsen en fietsen daalde behoorlijk. maar er werden meer diefstallen UIT auto's aangegeven. Ook het aantal winkeldiefstallen steeg. 
En enkele hedendaagse trends: er werden vorig jaar 75 gevallen van internetoplichting aangegeven (was 45 in 2017) en 176 drugsgerelateerde dossiers geopend (in 2017 waren er dat 116).

Fusie politiezones: studie op komst

Dinsdag 21/5 Provinciegouverneur Herman Reynders heeft het voortouw genomen in de gesprekken rond een mogelijke fusie van politiezones, waaronder de zone HANO. Dat zei voorzitter Frank Smeets vanavond tijdens de vergadering van de politieraad. Er worden nogal wat valse geruchten verspreid over zulke fusie. De gouverneur heeft inmiddels de burgemeesters en de korpschefs van de geviseerde zones uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken wat een mogelijke schaalvergroting zou kunnen betekenen. Daarbij ging hij uit van de plaatselijke zeggenschap van de gemeentebestuurders, de lokale verankering van de politie en het financiële aspect. Er is nu besloten dat een studiebureau in de late herfst zal nagaan wat de mogelijkheden zijn en hoe die het beste rendement zouden kunnen opleveren. De politiezone HANO is bereid aan die studie mee te werken, zei Smeets.

GAS-boetes: 'Graag Aangenaam Samenleven'

Dinsdag 21/5 Als de gemeenteraden akkoord gaan wordt binnen afzienbare tijd in de politiezone het systeem van de GAS-boetes ingevoerd. GAS staat dan voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het initiatief is bedoeld om kleine vormen van openbare overlast te beteugelen. Op de vergadering van de politieraad, vanavond in het HANO-hoofdkantoor in Neerpelt, kwamen twee deskundigen van de provincie het systeem toelichten. En er, en passant, voor pleiten dat men zou samenwerken met de provincie die dan als een soort coördinator zou fungeren.
De hele toelichting en de discussie die daarop volgde namen ruim een uur in beslag. Feit is dat er heel wat bij komt kijken wanneer iemand een GAS-inbreuk heeft gepleegd. En het gaat daarbij niet om kleine bedragen die betaald moeten worden wanneer men schuldig wordt bevonden; voor een overtreding inzake stilstaan en parkeren bijvoorbeeld kan 58 tot 116 euro worden gevorderd. Toch pleitten de ambtenaren voor een positieve benadering: GAS kan ook staan voor "Graag Aangenaam Samenleven", waarbij men het reglement dan beschouwt als een set van basisafspraken voor een nette, veilige en leefbare samenleving.
De politieraad keurde ook nog de aankoop van een airco-systeem voor het hoofdkantoor goed. "In de hete zomer van vorig jaar hebben de mensen hier gewerkt in temperaturen boven de 35 graden," lichtte korpschef Paul Claes toe. "Dat leidde tot protest van de vakbonden, maar uiteindelijk hebben we mekaar gevonden en is er geopteerd voor de installatie van een airco-systeem."

Rudy Verkoyen wordt nieuwe korpschef politiezone

Rudy Verkoyen wordt nieuwe korpschef politiezone

Dinsdag 21/5 Rudy Verkoyen, thans eerste commissaris bij de politiezone HANO, wordt vanaf 1 september wnd. korpschef van de zone. Dat is vanavond bekendgemaakt op de vergadering van de politieraad. Criminoloog Verkoyen volgt in die functie hoofdcommissaris Paul Claes op, die dan met pensioen gaat.

Minister-president Bourgeois bezocht Spaas Kaarsen

Minister-president Bourgeois bezocht Spaas Kaarsen

Maandag 20/5 Vandaag bracht Vlaams minister-president Geert Bourgeois een werkbezoek aan kaarsenfabrikant Spaas Kaarsen. Aanleiding was volgens het bedrijf zijn uitdrukkelijke vraag om kennis te maken met een Noord-Limburgse onderneming die exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Het bezoek bestond uit een rondleiding in het bedrijf en een kennismaking met de familie Spaas (foto).
25% van de omzet van Spaas Kaarsen gaat naar Groot-Brittannië, dat daarmee de tweede grootste afzetmarkt is. Het bedrijf heeft de mogelijke gevolgen van Brexit in kaart gebracht. Hoewel het eindscenario van de Brexit nog niet gekend is, lijkt het duidelijk dat de impact het grootst zal zijn op de “supply chain”: de mogelijke herinvoering van douaneformaliteiten en de daarmee gepaard gaande administratieve kosten, en de wachttijden aan de grens voor alle vrachtvervoer, zullen het logistiek traject vertragen en duurder maken. Minder duidelijk is of er invoerrechten zullen komen voor producten zoals kaarsen en hoe het Britse Pond zal reageren op een eventuele Brexit.
Minister-president Geert Bourgeois: “Ik ben onder de indruk van dit prachtig Noord-Limburgs familiebedrijf dat (al) met de vijfde generatie volop de stap gezet heeft naar industrie 4.0, met jobs voor 300 mensen en export van 75% van de productie naar 40 landen. Vlaanderen is een exportnatie. 1 op 3 jobs in Vlaanderen hangt er van af. Daarom pleitte ik als eerste in Europa voor een zo zacht mogelijke Brexit. Een zo goed mogelijke handelsrelatie met deze 4de exportpartner is van cruciaal belang om onze Vlaamse bedrijven en jobs te beschermen. Een harde Brexit zou dramatisch zijn: een verlies van 2,6% van het Vlaamse BBP en verlies van 28.000 jobs. In dit geval moet de EU solidair zijn met een Brexit-aanpassingsfonds en de uitbreiding van het EU globalisatiefonds naar KMO’s”.
Ben Spaas: “Niet alleen wij hebben veel vragen over de nakende Brexit; ook onze klanten in de UK hebben die. We hebben –in de mate van het mogelijke– onze voorzorgen genomen. Hierover gaan we in overleg met onze klanten en zoeken we samen naar de beste oplossing indien Brexit straks een feit wordt. Nu minister Bourgeois naar Europa trekt, hebben wij nog eens benadrukt hoe belangrijk een “zachte” Brexit is voor ons bedrijf en uiteraard ook voor onze Belgische economie in het algemeen” 

Gereedschap gestolen uit auto

Gereedschap gestolen uit auto

Maandag 20/5 Gisteravond is in de Groenstraat de diefstal van gereedschap uit een auto vastgesteld. De dader had de wagen opengebroken en ging aan de haal met een slijpmachine, twee schroefmachines, een zaagmachine, een boormachine en lasapparatuur.