Nieuws Hamont-Achel

Kerkhoven worden schoongemaakt

Woensdag 26/11 Vanaf maandag gaat de stedelijke groendienst de kerkhoven schoonmaken. Verwelkte bloemen en bloemstukken zullen worden verwijderd, zo maakt het stadsbestuur bekend.

Zondag 'Gregoriaans uur'

Dinsdag 25/11 In de parochiekerk van Achel-Centrum is er zondag om 15u weer het "Gregoriaans uur", een concert door de Schola Cantorum van Achel onder leiding van Wim Truyen. Op het programma staan uitsluitend Gregoriaanse gezangen rond het thema "Verering van het H. Sacrament". Joost Vermeiren begeleidt op het orgel. Een ticket kost 10 euro.
Het Gregoriaans Uur maakt deel uit van het Gregoriaans Weekend, dat Schola Cantorum Achel ieder jaar houdt bij het begin van de advent. Er zijn ook twee gezongen eucharistievieringen: zaterdag om 17.30u in de parochiekerk van Achel-Statie en zondag om 10.45u in de Achelse Kluis.
De "Schola Cantorum Achel" werd in 1968 opgericht om het Gregoriaans in de liturgie te bewaren en om het omvangrijke, uiterst kostbare eeuwenoude religieuze cultuurbezit niet verloren te laten gaan. De Schola was vanaf het begin nauw verbonden met de Achelse Kluis - de eerste dirigent en enkele zangers van het eerste uur waren monniken van de Kluis. Nog steeds heeft de Schola daar haar thuisbasis en vaste repetitieplaats en het koor verzorgt er de hoogmis op de vierde zondag van elke maand.

Berichten uit de gemeenteraad

Dinsdag 25/11 Op de novembergemeenteraadszitting kwamen gisteravond volgende punten aan bod:
•    Omdat de budgetten voor de vier kerkfabrieken binnen de reeds goedgekeurde meerjarenplannen passen, diende de gemeenteraad er akte van te nemen, er was er geen goedkeuring nodig.
•    De houtverkoop aan de bevolking heeft 6.705euro opgebracht, die aan de kooplui 89.000euro.
•    De werkingstoelagen aan de vzw’s Parochiale Werken zijn goedgekeurd. Omdat de vzw’s de zaal gratis laten gebruiken door de plaatselijke verenigingen, past de stadskas het werkingstekort bij. De vzw parochiale Hamont-centrum krijgt 6.251euro en die van Achel-Statie 2.601euro. In Hamont-Lo waren er geen tekorten en hoeft dus niets bijbetaald te worden.
•    Het tekort op de politiebegroting van een meergemeentenzone moet door de verschillende gemeenten bijgepast worden. Voor 2015 moet Hamont-Achel een dotatie van 801.372euro betalen als bijdrage in de werkingskosten van politiezone HANO.
•    Door een verschuiving van geplande uitgaven of inkomsten van dit jaar naar volgend boekjaar, moest een budgetwijziging 2014 van de stad goedgekeurd worden. Schepen van financiën Serge Vander Linden deed een uitgebreide uiteenzetting die voor de raadsleden, die elk een verduidelijkende bundel voor zich hadden liggen, waarschijnlijk begrijpelijk was. Voor de verslaggever ter plaatse die niet over die informatie beschikt, is het jammer genoeg een onmogelijke opdracht om de juiste cijfers en motiveringen in zulk snel tempo te noteren. In een stemming over de budgetwijziging stemde de meerderheid voor, Pro Hamont-Achel was tegen, N-VA onthield zich.
•    Ook in het budget 2014 van het OCMW moesten wijzigingen goedgekeurd worden, wat eenstemmig gebeurde.
•    Er is 10.285euro voorzien om het dienstencentrum van Achel aangepast meubilair voor hun verschillende activiteiten te geven.
•    De gemeentelijke bijdrage voor de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs (NIKO) voor 2015 bedraagt 38.991euro.
•    De vaststelling van mandaat afgevaardigde voor de intercommunales Infrax Limburg, Inter-Media, Cipal, IGL, Limburg.net en Pontes werd goedgekeurd.
•    Oppositiepartij PRO Hamont-Achel diende een bijkomend agendapunt in over een herschikking van belastingen. Hun voorstel was om belasting te heffen op niet-geadresseerd reclamedrukwerk, daarbij lokale verenigingen en vzw’s sparend. Fractieleider Jacky Umans legde uit: “Deze belasting wordt in meerdere gemeenten al geheven en zou voor de stad jaarlijks 436.000euro opbrengen.” Daarnaast stelt PRO HA ook een belasting op publiciteitsborden voor, om het dorps- en stadszicht niet te vervuilen; hierbij gaat het niet om de reclamepanelen bij de eigen handelszaak of reclameborden geplaatst door een vereniging om publiciteit te maken voor een eigen activiteit. Deze maatregel zou volgens PRO Hamont-Achel goed zijn voor 10.000euro inkomsten. Daartegenover wil PRO Hamont-Achel de motorenbelasting afschaffen en ieder Hamont-Achels gezin 40euro terugbetalen als tegemoetkoming in de extra onkosten van Limburg.net. Tegenover de inkomsten van 436.000 + 10.000euro, staan dan de minder inkomsten van 80.000 (motorenbelasting) en de extra uitgaven van 5800 gezinnen x 40euro = 232.000euro. Door deze belastingherschikking komt dus wat geld terug naar de gezinnen en heeft de stad nog steeds een overschot (extra inkomsten) van 134.000euro. Oppositieraadslid Roger Mertens (N-VA) kon zich helemaal vinden in dit voorstel. “Geweldig goed doordacht en ook gekeken naar andere gemeenten, vooral het uitgebreide onderzoek omtrent het reclamedrukwerk is indrukwekkend,” aldus Mertens.
Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) reageerde: “Na ontvangst van uw agendapunt hebben we al de tijd genomen om het te bekijken.” Schepen Serge Vander Linden gaf de zienswijze van het schepencollege: “We zijn druk bezig met de budgetbesprekingen. Door de mindere subsidies die we van overheidswege gaan krijgen voor jeugd, cultuur en sport en andere aanpassingen moeten we zelf ook kijken naar een herschikking van de inkomsten en uitgaven. In december komen we met ons voorstel naar de gemeenteraad. Een aantal punten van uw voorstel komt in overweging, we houden er zeker rekening mee. Zoals het nu geformuleerd staat, moeten er toch waarschijnlijk reglementen aangepast worden. Volgende maand komt het op tafel….” Jacky Umans (PRO HA) drong aan op een stemming. “Wij willen dat een gedeelte ook naar de bevolking teruggaat, alleen als ons voorstel volledig opgenomen wordt, zijn we tevreden. Ik kan me niet voorstellen wie er tegen deze oplossing zou zijn. De kiezers moeten zien wat we hier op de tafel brengen en wat de leden van de gemeenteraad er mee doen…” Het voorstel werd verworpen in de stemming. Oppositiepartijen PRO HA en N-VA stemden voor, CD&V en Balans waren tegen.
•    Een volgende agendapunt van PRO Hamont-Achel was een besparingsvoorstel door het “Huis van het kind” op de Wal te realiseren. “Overwegend dat het kloostergebouw zich hiertoe leent, het al vijf jaar leeg staat en de bestemming helemaal in de geest van de zusters is, het dicht bij de grootste school van Hamont ligt, de binnenruimte voldoende ruimte biedt voor afgesloten en veilige speelruimte, er genoeg parking aanwezig is, de aangekochte gronden in het stadspark de speeltuin kunnen vergroten, het skateterrein en de speeltoestellen kunnen behouden worden en de kostprijs opmerkelijk lager is (verschil van 811.250euro), lijkt dit de juiste oplossing,” verwoordde Jacky Umans. Schepen Ilse Jaspers (Balans) zorgde voor het weerwoord: “Het huis van het kind is een samenwerking van diensten, netwerken van opvoeders en gezinnen, het moet plaats vinden in een open huis, dat multifunctioneel, polyvalent is, maximaal benut kan worden en laagdrempelig. Alle kinderen moeten de plaats van de ontmoeting vinden en niet alleen de kinderen van de dichtstbijzijnde school.” Waarom al die eigenschappen niet in het kloostergebouw konden gevonden worden, was de oppositie niet duidelijk. “We zitten nog steeds op hetzelfde spoor,” aldus Umans, “alles wat u opnoemt komt overeen met wat wij willen.” “Ach, we verschillen van mening, zoveel is duidelijk,” deed de burgemeester zijn duit in het zakje. PRO HA en N-VA stemden voor maar haalden het niet tegen de meerderheid (CD&V en Balans) die tegen stemden.
•    In een vragenronde wilde Roger Mertens (N-VA) weten:
o    hoe het met de besprekingen omtrent de kermissen gesteld was. Die zijn nog lopende, zo bleek.
o    Of de stad al een duidelijker plan had over wat te doen bij een eventuele afkoppeling van het elektriciteitsnet. “Dat is zo goed als rond,” legde Theo Schuurmans (CD&V) uit. “er moeten nog besprekingen volgen; in grote lijnen verschijnt het binnenkort al in De Belleman. Indien nodig worden er daarna nog informatievergaderingen voor de bevolking georganiseerd.” Jammer, vond Mertens (N-VA), er was toch uitdrukkelijk gevraagd eerst de gemeenteraadsleden te informeren…
o    Wanneer de begrotingscommissie bijeenkomt? Op donderdag 22 januari, vier dagen voor de gemeenteraadszitting van maandag 26 januari, zo bleek.
Einde van de zitting 22.30uur
Volgende afspraak 15/12/2014.

Op een koude novemberochtend

Op een koude novemberochtend

Dinsdag 25/11 Het was koud vanmorgen, maar Guido Boets zag in de bossen van de Witteberg zo'n mooie lichtinval dat hij daar, koud of niet, een foto van moest maken...

Christus Koning gevierd (2)

Christus Koning gevierd (2)

Maandag 24/11 Als de Chiro van Achel Christus Koning viert, dan doet de Chiro van Hamont dat ook. Bijgaande groepsfoto werd zondag in Hamont na afloop van de misviering genomen.

Christus Koning gevierd

Christus Koning gevierd

Zondag 23/11 In Achel vierde de Chiro vandaag Christus Koning, hét Chirofeest. Reden genoeg om bijgaande foto te maken...