Nieuws Houthalen-Helchteren

Mijnwerkers terug naar Brussel

Mijnwerkers terug naar Brussel

Zondag 19/1 De badzaal (Lavaar) op de mijnsite van Zolder werd zondagmorgen compleet overrompeld door ex-mijnwerkers. De KS-Vriendenkring hield er een nieuwe algemene vergadering om een stand van zaken te geven in verband met het pensioendossier. De opkomst - ruw geschat een 800-tal - was veel groter dan verwacht zodat een bijkomende zaal moest in gebruik genomen worden die ook volliep.
Het was een lange vergadering met uitgebreide uiteenzettingen die erg gedetailleerd en technisch waren, waarbij vooral Eddy Melis het dossier volledig uit de doeken deed. Vereenvoudigd samengevat komt het erop neer dat de KS-Vriendenkring stelt dat veel mijnwerkers te weinig pensioen uitbetaald krijgen omdat in een KB was vastgelegd dat een deel daarvan moest berekend worden op 30 dienstjaren en niet op basis van de effectief gepresteerde 25. Naar schatting zouden 9.000 ex-mijnwerkers een verkeerde pensioenberekening hebben gekregen.
Het leidde op 4 december al tot een massaal bijgewoonde actie in Brussel bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Ondertussen heeft de KS-Vriendenkring de top en medewerkers van de RVP verder bestookt met mails en telefoons, zijn de minister van pensioenen, parlementsleden, partijkopstukken, vakbonden, professoren en juristen benaderd. De mijnwerkers eisen dat eind februari de zaak volledig uitgeklaard is Ondertussen hebben ze ook al advocaten in de arm genomen om juridische druk op het dossier te zetten. Een werkgroep moet het dossier voor de minister mee helpen voorbereiden, maar het is nog niet duidelijk wie van de KS-Vriendenkring mee mag deel uitmaken van die werkgroep. Ondertussen tikt de tijd en proberen de initiatiefnemers de druk alleen maar op te voeren, aldus een zoals steeds strijdbare voorzitter Michel Dylst. Op 2 maart willen de mijnwerkers opnieuw naar Brussel trekken om te horen wat nu de uitslag is, tenzij er voor die tijd een duidelijk en onderbouwd standpunt van de Rijksdienst voor Pensioenen is.

Actie zwaar vervoer: 2.766 euro aan boetes

Actie zwaar vervoer: 2.766 euro aan boetes

Vrijdag 17/1 Politie CARMA voerde vandaag van 6 tot 14 uur een controleactie uit in samenwerking met de Wegeninspectie, controle ADR (vervoer gevaarlijke stoffen) en de Dienst Toezicht Sociale Wetten. Op de Grote Baan zijn 25 vrachtwagens gecontroleerd. Elf vrachtwagens waren in overtreding: 4x gebruik van gsm achter het stuur, 3x overladingen, 2x overtredingen inzake rij- en rusttijden en 2x overtredingen inzake ADR. In het totaal is er een bedrag geïnd van 2.766 euro.

Donderdag gemeenteraadszitting

Vrijdag 17/1 Volgende donderdag 23 januari om 20u komt de gemeenteraad bijeen in de raadszaal van het NAC. De dagorde vermeldt 8 punten. Daaronder groenonderhoud, zwerfvuil ruimen en onderhoud speelpleinen; en het provinciale plan voor de aanpak van zwerfkatten.

Cultuurbeurs voor Duo Wonder

Woensdag 15/1 Grafisch en juwelenontwerpster Katja Noelmans, van de Guldensporenlaan, krijgt van minister van cultuur Jan Jambon in het kader van de projectsubsidies van het Kunstendecreet een kortlopende beurs van 10.000 euro. Haar aanvraag werd als "zeer goed" beoordeeld. "Ik deed de aanvraag namens 'Duo Wonder', dus niet alleen namens mij maar ook namens textieldesigner Sofie Hermans, met wie ik het duo vorm", zegt Katja desgevraagd. "We hadden de beurs nodig om te onderzoeken hoe we patronen op basis van oude ambachten verder kunnen ontwikkelen met hedendaagse technologie." De twee dames zijn gefascineerd door patronen en rotaties; op hun website zijn staaltjes van hun kunnen te zien, zoals geborduurde patronen en rotaties die in een 3D-geprinte broche of hanger zijn geplaatst.

Rechter wil onafhankelijk expert voor stank Remo

Rechter wil onafhankelijk expert voor stank Remo

Woensdag 15/1 Vanmorgen had in het Vredegerecht van Beringen de rechtszitting plaats die Aldo Rizutto van de Lindeman (Zolder) inleidde in verband met de geuroverlast van Remo. Een batterij van maar liefst vier advocaten stond tegenover hem; ze vertegenwoordigden de gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder, de Provincie Limburg en de Groep Machiels (namens Remo).
De vrederechter nam een heel uur de tijd voor het geschil waarbij Aldo Rizutto de stopzetting van de geurhinder eiste en een schadevergoeding vorderde voor de minwaarde van zijn huis en de aantasting van zijn gezondheid. De advocaat van Remo schermde met een geurcommissie waar alle maatregelen transparant worden uitgelegd en met het onderzoek door VITO. De vrederechter steunde de vraag van de heer Rizutto om een onafhankelijke expert aan te stellen, want de VITO wordt betaald door Remo en is bijgevolg zijn belangenbehartiger. De conclusie was dat de vier advocaten hun opdrachtgever zullen raadplegen over het voorstel van de vrederechter om een onafhankelijke expert aan te stellen. De zaak krijgt een vervolg op 19 februari. Ook zullen de onderzoeksresultaten van VITO overgemaakt worden aan de buurtbewoners. Aldo Rizutto (foto) was blij met de uitspraak en hoopt dat er nu weldra resultaten zullen volgen. (Jef Lingier)

Man verdacht van handel in drugs

Man verdacht van handel in drugs

Woensdag 15/1 De onderzoeksrechter in Hasselt heeft vrijdag een 39-jarige man uit de Schomstraat aangehouden in het kader van een lopend onderzoek naar handel in drugs. De politiezone Carma had vrijdag een huiszoeking uitgevoerd waarbij cannabis, hasj en een som geld werden aangetroffen. De bewoner werd ter plekke gearresteerd, later verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden.