Nieuws Meeuwen-Gruitrode

Acht bedrijven naar Kolisstraat

Zaterdag 23/6 Het gemeentebestuur heeft de percelen industriegrond van de uitbreiding van de gemeentelijke KMO-zone Klein-Heide fase 2 voorlopig toegewezen. Concreet gaat het over de gronden die gelegen zijn in het verlengde van de Kolisstraat. 8 bedrijven krijgen hier een nieuwe vestigingsplaats.
“In totaal hebben we zo’n 14 bedrijven aan een grondige screening onderworpen," zegt burgemeester Lode Ceyssens. "Na een grondige selectie bleven er uiteindelijk 8 kandidaten over. Bij de toewijzing werd er rekening gehouden met een aantal vastgelegde criteria zoals onder andere de tewerkstelling en de potentiële groei van het bedrijf. Bovendien kregen bedrijven uit eigen gemeente voorrang.”
Acht bedrijven uit Meeuwen-Gruitrode kunnen rekenen op een perceel: Vandervelden A., JEvens Interieurbouw, Ceyssens-Schrooten, Jolectrix, GNK, Tentenverhuur Joris, Bella Stoma, Caubergs Lucas en VV-Plastics. Ze stellen in totaal 44 mensen tewerk. Op termijn kunnen daar een 25 personen bijkomen.

Nog even wachten met betalen bus-abo

Nog even wachten met betalen bus-abo

Vrijdag 22/6 Inwoners van Oudsbergen gaan zich voordeliger kunnen verplaatsen dankzij het derdebetalerssysteem van De Lijn. De fusiegemeente zal haar steentje bijdragen aan de kost van de busreizen en hoopt hiermee duurzame mobiliteit en aandacht voor het milieu bij haar inwoners te stimuleren. Het systeem zal voor de start van het nieuwe schooljaar ingevoerd worden. Inwoners krijgen een procentuele tussenkomst op abonnementen en lijnkaarten.
"Het derdebetalerssysteem voor abonnementen is nieuw voor inwoners van Meeuwen-Gruitrode. Zij wachten best even tot 1 augustus om hun huidig abonnement te verlengen of een nieuw aan te kopen. Vanaf dan betalen zij 10% minder”, zegt schepen Marco Goossens.
Alle inwoners krijgen 10% korting op een Buzzy Pazz (tot en met 24 jaar), Omnipas (25 tot en met 64 jaar), VT-abonnement en VG-abonnement (tot en met 64 jaar). De korting wordt automatisch van de kostprijs afgetrokken wanneer het abonnement aangekocht wordt.
“Voor de rittenkaarten van De Lijn werken wij met een ander systeem in Oudsbergen”, zegt Jo Seutens, schepen van verkeer in Opglabbeek. "Alle inwoners van Oudsbergen kunnen een tienrittenkaart aankopen voor 10 euro. Deze kaart is geldig binnen het grondgebied van Oudsbergen, Bocholt en Bree. Dit wil dus zeggen dat de reiziger slechts 1 euro per rit betaalt op het grondgebied van Oudsbergen, Bocholt en Bree."

Werken langs Weg naar Opitter en Wijshagerkiezel

Werken langs Weg naar Opitter en Wijshagerkiezel

Vrijdag 22/6 De gemeente heeft met Infrax samenwerkingsovereenkomsten afgesloten voor de aanleg van fietspaden en riolering langs de Weg naar Opitter en de Wijshagerkiezel. Dinsdag werd samen met de bewoners van de Weg naar Opitter bekeken hoe de fietspaden het best gerealiseerd kunnen worden, volgende week dinsdag is er zo'n bijeenkomst met de bewoners van de Wijshagerkiezel.
Marco Goossens, schepen van openbare werken: "Langs de Weg naar Opitter worden de fietspaden doorgetrokken tot aan de grens met Opitter. Bij de aanleg van vrijliggende fietspaden en riolering langs de Wijshagerkiezel worden de fietspaden en de riolering aangelegd vanaf de rotonde met de omleidingsweg tot aan de huidige fietspaden. Ook op het laatste stuk van de Wijshagerkiezel tot aan de Gruitroderkiezel worden de fietspaden doorgetrokken. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst kunnen alle werken gelijktijdig uitgevoerd worden om zo de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.”

Bijen krijgen hier extra kansen

Bijen krijgen hier extra kansen

Vrijdag 22/6 Door allerlei maatschappelijke veranderingen heeft de bijenpopulatie het steeds moeilijker. De gemeente sloeg de handen in elkaar met Natuurpunt en de schoolkinderen van Plockroy om het wilde bijen helemaal naar hun zin te maken binnen het Bijenproject Kolis.
Het is een groot aaneengesloten gebied van 20,2 ha,gelegen langs de Gestelstraat en Kolisbergen. Met de technische ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos en met financiële steun van provincie Limburg werden heidegebieden, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden bijenvriendelijk ingericht. Koen Geusens, schepen van Milieu: "Door het verhogen van het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de aanleg van corridors worden soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij en de rode maskerbij vooruit geholpen. Ook de school van Plockroy werd bij het project betrokken. Zij knutselden een bijentotem in elkaar."
"Het bijenproject Kolis is een vervolgproject van de campagne ‘Limburg Wild van Bijen’, die opgestart werd in 2016," zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Ondertussen hebben heel wat Limburgse verenigingen en gemeenten ingespeeld op het provinciaal beleid."
Het Bijenproject Kolis werd gisteren feestelijk geopend. De leerlingen zetten de bijentotem recht en men kon een korte wandeling doorheen het gebied maken. (Foto provincie Limburg)

Geen sterkedrank meer binnen 1 km van fuiven

Donderdag 21/6 De gemeenteraad heeft vanavond een reglement goedgekeurd dat ertoe strekt de overlast die met sommige fuiven gepaard gaat, te beperken. Het reglement houdt in dat er binnen een straal van één kilometer rond zes evenementen die dit jaar nog plaatsvinden, geen sterkedrank mag worden verkocht tussen 20 uur en 3 uur. Op die manier wil men ook het drankgebruik bij jongeren beperken.

Fietser levensgevaarlijk gewond

Fietser levensgevaarlijk gewond

Woensdag 20/6

Op de Ophovenstraat is deze namiddag rond 14 uur een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt na een botsing met een auto. De 38-jarige Nico Vandamme uit Meeuwen-Gruitrode, moest met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht waar hij in kritieke toestand verkeert. Het verkeersongeval gebeurde aan het kruispunt met de Akkerstraat. Het parket Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse voor een onderzoek. De Ophovenstraat werd een tijdlang afgesloten om het onderzoek mogelijk te maken. (Foto T.R.) UPDATE Marco Mariotti maakte de foto onder dit bericht. Let even op het verkeersbord dat automobilisten waarschuwt voor fietsers.