Nieuws Beringen

Inbreuken op brandveiligheid en illegale arbeid

Inbreuken op brandveiligheid en illegale arbeid

Zaterdag 24/10 Gisteren werd in Beringen een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op drie carwashes, twee garages en één handelszaak. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.
Tijdens die actie konden de aanwezige diensten enkele inbreuken vaststellen. Zo werden er onder meer 2 illegalen aangetroffen. Ook het dagboek van ontvangsten was op sommige plaatsen afwezig of het werd niet correct ingevuld. Eén wooneenheid voldeed niet aan de basisnormen inzake woonkwaliteit. Daarnaast was de brandveiligheid op een aantal plaatsen niet in orde. En ook de diensten van de stad, FOD economie en de sociale inspectie konden een aantal inbreuken vaststellen.
“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen”, legt burgemeester Thomas Vints uit. “Dergelijke handelszaken moeten niet alleen over de nodige vergunningen beschikken maar evenzeer voldoen aan de normen inzake brandveiligheid en woonkwaliteit. Ook de voorschriften uit het sociaal en economisch recht en de milieuwetgeving moeten gerespecteerd worden. We kijken na of ze aan die voorwaarden beantwoorden.“
De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen. Ploegen van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo begeleidden de actie. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdeling Hasselt.

Dag van de jeugdbeweging

Dag van de jeugdbeweging

Zaterdag 24/10 Gisteren was het de Dag van de jeugdbeweging en dat werd ook in Beringen goed gevierd. Om 6u30 kwam de leiding van de verschillende jeugdbewegingen 530 ontbijten, aangeboden door de Jeugddienst van de stad, fhalen aan de lokalen van Scouts Beringen. Ook schepen van Jeugd Jessie De Weyer was om 6u30 op het appel. De Chirojongens en meisjes van Stal waren er het eerst, gevold door de Chiromeisjes en jongens van Koersel. Dan waren de Scouts van Tervant, de Chiro van Beverlo en de Scouts van Beringen-mijn er. Om 12u30 kregen de jongeren van OLVI Paal ook nog opdrachten uit te voeren op de speelplaats. (Jean Beerten)
Een uitgebreid fotoverslag kan je bekijken op onze facebookpagina.

Bib Beringen in de prijzen met de Bieblohoek.

Bib Beringen in de prijzen met de Bieblohoek.

Zaterdag 24/10 De Beringse bibliotheek werd door Cultuurconnect als winnaar gekozen voor de inrichting van de bib ter promotie van Bieblo, dat is de nieuwe online tool om toffe kinderboeken te zoeken in de bib. "De schrijnwerkers van de stedelijke werkplaast hadden eerder al een prachtig decor gemaakt voor een Sinterklaasshow. Via de jeugddienst heeft de bib stukken uit dat decor mogen recupereren: bomen, paddenstoelen, een reuzeklok met een uil … We hebben het verder aangekleed met Bieblo-uilen, affiches en een vlaggenlint. We gaven Bieblo een prominente plaats bij de grote trap in onze bib", zegt Anne Vrints van de bib Beringen.
Met het decoreren van de bib hebben de medewerkers al een ruime ervaringen. In het verleden werden al verschillende mooie projecten uitgewerkt in diverse thema's. Zo was er nog de spraakmakene expo over sprookjes. (foto Jean Beerten)

Starter: Ontdek jouw veerkracht

Starter: Ontdek jouw veerkracht

Zaterdag 24/10 Marie-Louise Stevens is de trotse oprichtster van het bedrijf 'Ontdek jouw veerkracht'. "Hiermee wil ik mijn passie delen om het beste uit mensen te halen. Het samen met mensen aan de slag gaan, de beste leider in hunzelf of team te ontdekken, en krachtig neer te zetten, vind ik een voorrecht. Met behulp van onder andere perfectionisme coaching, loopbaanbegeleiding en veerkrachtcoaching bij stress en burn-out, geef ik hier vorm aan. Als erkend en gecertificeerd coach zet ik mijn tools in voor zowel particulieren als KMO's. Elk individu of team is uniek en dat maakt maatwerk voor mij zeer belangrijk. Hierin neem ik mijn jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, onderwijs en coaching mee", zegt Marie-Louise Stevens. Meer info via deze link.

Beverlo krijgt Beverpark

Beverlo krijgt Beverpark

Zaterdag 24/10 Niet alleen in het centrum van Beringen zijn grote bouwprojecten aan de gang of staan er nog op stapel. Ook in de dorpskernen wordt volop gebouwd. Zo gaat SOM-Project in de dorpskern van Beverlo, achter Beverlo-Dorp en aan de Gaston Oomslaan, residentie 'Beverpark' ontwikkelen. De residentie voorziet ook een buurtpark met wandelpad naar de bestaande buurtweg aan de achterzijde van Beverlo-Dorp. Met haar ruim aanbod van diverse woningen en appartementen zorgt Beverpark voor een opwaardering en kernversterking van het dorp. Het gaat om 57 appartementen en 15 woningen. De bouwwerken starten begin 2021. We kregen van SOM al de eerste beelden van het project.

'De kolenwasserijen: meer dan ooit bedreigd'

'De kolenwasserijen: meer dan ooit bedreigd'

Vrijdag 23/10 De acht erfgoedverenigingen die zich verzet hebben tegen de mogelijke sloop van Kolenwasserij 1 en 3 zijn niet te spreken over het besluit van minister voor Erfgoed Matthias Diependaele. Een week nadat de minister op be-MINE kwam vertellen dat er 2 miljoen euro is voor de restauratie van de basis van de kolenwasserijen 1 n 3 en de declassering van het grootste gedeelte op voorwaarde dat er een nieuw volume in de plaats komt, komt er een reactie van de erfgoedverenigingen. De verenigingen verwerpen de beslissing van de Vlaamse Regering die uiteindelijk zal leiden tot de afbraak van twee kolenwasserijen.
"Het advies van de Vlaamse Bouwmeerster is niet gevolgd", zegt woorvoerder Paul Boutsen.
"In werkelijkheid wordt er vandaag één – enkel voor de bouwpromotoren gunstig scenario - door de strot geduwd van de mijnwerkersgemeenschap en dat wordt dan bovendien nog voorgesteld als de redding van het erfgoed. Alle verenigingen en met zekerheid ook de 1.311 indieners van bezwaarschriften tegen de declassering worden koud gepakt: het belang van de bouwpromotoren gaat voor op de waarde van het erfgoed van de Limburgse mijnwerkers. En dat terwijl er uitdrukkelijk verder overleg beloofd was vooraleer een beslissing zou vallen. In die zin is ook de houding van het stadsbestuur van Beringen zorgwekkend. We zien dat dit bestuur ambitieus is en werkt aan visie op de ontwikkeling van de stad, maar niet in het echte historisch belangrijke project: de herbestemming van de koolmijn, want men neemt genoegen met de ‘duidelijkheid’ van de nakende declassering", zegt Boutsen.
Het scenario dat nu werd goedgekeurd en vorige week werd voorgesteld in aanwezigheid van de minister kan best naar de prullenmand.
"De verenigingen, de verdedigers van de kolenwasserij staan wel degelijk open voor een consensus-scenario (dat de Bouwmeester voorstelde) en we vinden helemaal niet dat dit gebouw en haar inhoud volledig moet bewaard worden in en gerestaureerd naar de oorspronkelijke toestand. Het is nooit een museum geweest en moet dat zeker niet worden. Er kan heel veel aan nieuwe functies met respect voor het unieke verhaal. Maar, het scenario dat nu voorligt moet naar de prullenmand", zegt Boutsen nog.
De verenigingen reiken alsnog de hand naar be-MINE en de stad Beringen om te zoeken naar oplossingen. Ze stellen voor om een intendant aan te stellen. "En compenseer de aannemers achter be-MINE met bouwrechten elders in de stad en laat de herbestemming van de kolenwasserijen (na een nieuwe open en internationale oproep) over aan partijen die wel ervaring hebben met dat soort van opdrachten", zegt Stephan Put van Monumentenzorg Beringen.
"De Kolenwasserij staat er nog. Verandering van strategie kan nog steeds. Zoals Vlaanderen zelf in haar slogan stelt: ‘Verbeelding werkt !’. Wij roepen de Vlaamse regering op om haar oordeel te herzien. Voortschrijdend inzicht kan wonderen doen", zegt Boutsen tot slot.