Nieuws Hamont-Achel

Vanaf maandag werken aan de Stadswaag

Vanaf maandag werken aan de Stadswaag

Woensdag 22/9 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt volgende week de Stadswaag (N76) in het centrum van Hamont, tussen de Groenstraat en de aansluiting met Burg/Bosstraat (N71). Het gaat om een zone van zo’n 200 meter. De rijweg krijgt een nieuwe toplaag asfalt met daarop fietssuggestiestroken. Dat moet het comfort en de veiligheid voor fietser en automobilist verhogen. De vernieuwing gebeurt per rijrichting en duurt ongeveer een week. In de werfzone op Stadswaag geldt eenrichtingsverkeer.
De Stadswaag wordt over de volledige wegbreedte aangepakt. De middenberm en de langsparkeerstroken wijzigen evenwel niet. Eerst wordt de toplaag afgefreesd en worden de betonstraatstenen van de fietssuggestiestroken opgebroken. Vervolgens komt er een nieuwe toplaag asfalt over de hele breedte van de weg, waarop okerkleurige fietssuggestiestroken worden aangebracht. Fietssuggestiestroken zijn geen echte fietspaden; ze suggereren een plaats voor de fietser op de rijweg. Gemotoriseerd verkeer mag erover rijden. Een fietser kan, zoals altijd binnen de bebouwde kom, worden voorbijgestoken wanneer er minimaal 1 meter zijdelingse afstand gehouden kan worden. De ingreep moet voor het comfort en de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Op korte termijn zal AWV ook verderop de N76 fietssuggestiestroken aanbrengen, tot aan de Erkstraat, waar al conforme fietspaden liggen. Minderhinder-maatregelen: eenrichtingsverkeer in centrum, fietsers over parkeerstrook.
De werken worden uitgevoerd vanaf komende maandag 27 september en zullen ongeveer een week duren. De uitvoering gebeurt in twee fases: elke rijrichting wordt om beurt vernieuwd. In de 1ste fase starten we aan de kant van het stadhuis (rijstrook richting het centrum). Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen: Op de langsparkeerstroken in Stadswaag geldt een parkeerverbod in de werfzone. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen langs de werken, via de parkeerstrook. Op Stadswaag, tussen Burg/Bosstraat en de Groenstraat, is er per fase slechts één rijstrook beschikbaar. De beschikbare rijstrook bepaalt de rijrichting. Doorgaand verkeer van en naar Neerpelt, Bocholt en Budel, dat normaal via Hamont-centrum rijdt, volgt een omleiding. Zijstraten Stad en Woonerf zijn niet of beperkt bereikbaar via Stadswaag, maar blijven bereikbaar via de andere zijde, aldus het AWV.

Nog een maand proefopstellingen aan grens

Nog een maand proefopstellingen aan grens

Woensdag 22/9 In oktober 2020 werden er tijdelijke tractorsluizen aangelegd op de drie grensovergangen, volgens de gemeente om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en het sluipverkeer tegen te gaan. Oorspronkelijk zou de evaluatieperiode van deze tractorsluizen lopen tot 1 oktober, maar door de afwezigheid van verkeerstellers de afgelopen weken heeft het stadsbestuur beslist de evaluatieperiode te verlengen met één maand.
Voor de verkeerstellingen deed de stad in eerste instantie beroep op verkeerstellers van de provincie. Omdat deze tellers niet voor de volledige duur van de proefopstellingen beschikbaar waren, heeft de stad zelf vier verkeerstellers aangekocht. Die werden recent geleverd waardoor de tellingen intussen hervat zijn.
Ook de versoepelde coronamaatregelen spelen een belangrijke rol in het verlengen van de proefopstellingen. Het verkeer is de afgelopen periode namelijk sterk toegenomen. Deze nieuwe tellingen zullen volgens het stadsbestuur dan ook een realistischer beeld opleveren op basis waarvan de definitieve beslissing over de proefopstellingen genomen zal worden.
Op maandag 27 september organiseert de stad een infosessie waarbij de voorlopige meetresultaten bekend worden gemaakt. Alle inwoners zijn welkom om deze infosessie te volgen in De Posthoorn om 19.00 uur. Gelieve je bij aanwezigheid in te schrijven voor 27 september 12.00 uur via www.hamont-achel.be/infosessie-grensovergangen. (Foto stadsbestuur)

Achel had 180 jaar een handboogschutterij

Achel had 180 jaar een handboogschutterij

Dinsdag 21/9 In 1872 werd in Achel een handboogschutterij opgericht. Ze hield het vol tot in 1951. Hun schietstand met de doelen stond opgesteld op een terrein, schuin tegenover de kerk van Achel-Dorp. De vereniging droeg de naam 'Recht door zee'. In 1894 waren er strubbelingen met een bestuurslid waardoor de gilde ontbonden werd en meteen heropgericht werd onder de naam 'Prins Albert'. De handboogschutters hadden een bloeiend verenigingsleven. Getuige hiervan de talrijke medailles die bewaard worden in het documentatiecentrum Dr. Bussels in Hamont. Op de foto hierboven: een groep handboogschutters van Prins Albert, in de veertiger jaren van vorige eeuw. In de jongste editie van De Achelse Kapetulie leest u er een verhaal over.
Gerard Martens, Achelaar en oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog, werd in de eerste dagen van de oorlog krijgsgevangen genomen. In het krijgsgevangenkamp in Duitsland bouwde hij een langdurige vriendschap op met Pierre Slegers uit Hoeselt. Deze vriendschap werd familiaal doorgegeven aan de derde generatie Martens en Slegers.
In de vijftiger jaren had Achel een kleurrijke meisjesafdeling van VKSJ of Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd. De jongerenafdeling met meisjes uit de lagere school viel op met hun rode mutsjes en dito sjaaltjes. Een groepsfoto in de vorige editie van De Kapetulie was voor een aantal vrouwelijke abonnees de aanleiding om de redactie te melden wie precies wie was. Oud-leidster Louisa Vangrinsven vertelt in de derde editie van de Kapetulie over de jaren bij VKSJ.
Verder in het tijdschrift een bijdrage van Harry Van de Broek over Achelse koewachters, jongens van rond de 11 jaar die koeien dreven en bewaakten wanneer deze graasden op open weilanden of langs veldwegen. Deze kinderarbeid verdween toen in 1914 de algemene schoolplicht werd.ingevoerd.
Geïnteresseerd in een jaarabonnement met vier tijdschriften dat €12,50 kost? Stuur een e-mail naar: bestuur[!]heemkundekringachel.be!

Kennismaken met sterrenkunde

Kennismaken met sterrenkunde

Dinsdag 21/9 Sterrenkundevereniging Noorderkroon uit Achel bestaat al 43 jaar en beschikt sedert 2000 over een eigen sterrenwacht die regelmatig wordt opengesteld voor het publiek. De vereniging organiseert traditioneel elke maand een studieavond en een kijkavond. Maar door de coronapandemie heeft dat het laatste anderhalf jaar allemaal op een laag pitje gestaan. Enkel via haar digitale maandblaadje kon Noorderkroon haar leden en sympathisanten bereiken. Alle andere activiteiten lagen noodgedwongen stil. Toch hebben zich in die periode nog verschillende nieuwe leden aangemeld. Het venijnige coronavirus kon blijkbaar de interesse van velen in de sterrenkunde niet klein krijgen.
Nu het verenigingsleven weer kan opstarten wil Noorderkroon daar gebruik van maken om een cursusreeks “Kennismaken met sterrenkunde” te organiseren. De reeks zal vier studieavonden en een kijkavond omvatten. De studieavonden vinden telkens op een woensdag in november plaats in het Michielshof in Achel van 20u00 tot 22u00.
- 3 november: De geschiedenis van het heelal en de sterrenkunde
- 10 november: Ons zonnestelsel
- 17 november: Deepsky - op ontdekking buiten ons zonnestelsel
- 24 november: Waarnemen - verder kijken dan onze ogen reiken
De cursus wordt afgerond met een kijkavond op vrijdag 3 december aan de sterrenwacht van Noorderkroon op Domein De Bever. Voorkennis is niet vereist. Noorderkroon vraagt 20 EUR als deelname in de onkosten. Bijkomende informatie en inschrijven kan via de website van de vereniging: https://www.noorderkroon-achel.be/ of via info[!]noorderkroon-achel.be. (Foto Hubble/ NASA - ESA)

Herdenking bevrijding Tweede Wereldoorlog

Herdenking bevrijding Tweede Wereldoorlog

Maandag 20/9 Vandaag is het exact 77 jaar geleden dat Hamont-Achel werd bevrijd van het naziregime. Naar jaarlijkse traditie werd aan het monument bij het stadhuis deze gebeurtenis herdacht met de hoop dat het nooit meer zal gebeuren. Kransen werden gelegd namens de stad Hamont-Achel en het RAF-Memorial Comité.
Op 20 september 1944 om 3u ’s morgens infiltreerden de geallieerden vanuit Sint-Huibrechts-Lille naar Achel waar het regiment The King's Own Scottish Borderers weinig weerstand ondervond. Het Engelse Suffolk Regiment trok via de Hork naar Hamont en had iets meer moeite met de Duitse achterhoede. Helaas vielen er toen slachtoffers te betreuren bij zowel de lokale bevolking als bij de Britten. (Foto's Geert Stevens)

Scholen woensdag en donderdag beperkt bereikbaar

Maandag 20/9 Woensdag en donderdag worden in de straten rond De Robbert, De Achellier en De Geluksvogel werken uitgevoerd voor de aanleg van fietsstraten in de schoolomgevingen. Die fietsstraten geven nadien voorrang aan fietsers.
De fietsstraten worden voorzien van brede rode markeringen. Daarnaast wordt ook de nodige signalisatie aangebracht. Deze werken kunnen enige hinder opleveren in de omgeving van de scholen, meldt de gemeente. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd.
- De Robbert: de straten in de omgeving van De Robbert worden als eerste onder handen genomen. Hier starten de werken op woensdag 22 september om 07.30 uur. Men schat dat deze zullen duren tot 16.00 uur. Van 07.30 tot 13.00 uur kan parkeren enkel bij de Posthoorn of op het marktplein; de Kloosterstraat is bereikbaar via Wal en Kleuterstraat. Sleutjes, Vlasstraat en Groenstraat zijn volledig afgesloten ter hoogte van de kruising met de Kloosterstraat. Voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk. Van 13.00 tot 16.00 uur is het kruispunt Wal/ Kloosterstraat afgesloten, net als de kruispunten Groenstraat/Kleuterstraat en Vlasstraat/Kloosterstraat. Voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk.
- De Achellier: de werken in de omgeving van De Achellier starten op donderdag 23 september om 07.30 uur en duren tot ongeveer 13.00 uur. De volledige omgeving van de school (Grevenbroekstraat, Pastoor Bungenerslaan, Koekoeksweg en Michielsplein) is op dat moment niet toegankelijk. Van 07.30 tot 13.00 uur blijft de parking van het Michielsplein bereikbaar via de kant van de krantenwinkel; de kruising van de Generaal Dempseylaan en de Pastoor Bungenerslaan ter hoogte van de fanfarezaal zal de hele voormiddag afgesloten zijn. Voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk.
De Geluksvogel:  donderdag 23 september vanaf 12.00 uur is de schoolomgeving van De Geluksvogel aan de beurt. In overleg met de schooldirectie is er afgesproken dat de schoolpoort langs het Koleneind gebruikt zal worden. Van 12.00 tot 16.00 uuris de school niet toegankelijk via de Deken Dolsstraat, enkel via Koleneind. Het kruispunt Deken Dolsstraat/Abdijstraat is afgesloten, net als het kruispunt Pastoor Lemmensstraat/Brouwersstraat. Parkeren kan langs het Koleneind en de Ruiterstraat. Voor fietsers zijn deze wegen wel toegankelijk.