Nieuws Lommel

Stedelijk groenplan op de gemeenteraad

Dinsdag 26/1 Tijdens de gemeenteraad van vanavond lichtte schepen Joris Mertens (CD&V) het stedelijk groenplan 2020-2030 toe. Hij benadrukte dat hij het groene element in onze stad nog meer in de verf wil zetten, om nog een beter contrast te krijgen met de verstedelijking. “Groen brengt ook meer welzijn en rust bij onze bewoners”, stelde hij. Hij benadrukte tevens dat het niet enkel over theorie gaat, maar dat er een heus concreet actieplan aan gekoppeld is. De schepen benadrukte ook dat er wel degelijk een duurzame lange-termijn-visie op tafel ligt met dit plan.
Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) hoopte dat de duurzaamheid méér aan bod zou moeten komen. Hij sprak ook over het ‘aaneenkoppelen van de vele wagonnetjes’ zodat niet alleen de theorie duurzaam zal zijn, maar ook de praktijk. Sooi Van Limbergen (PvdA) vroeg zich af hoe het stond met de opvolging van vorige maatregelen. Hij had het ook hier bv. over een boomplantactie in de Sahara waarvan hij naar de resultaten vroeg. De schepen gaf toe dat hier één en ander fout was gelopen, dat er heel wat verloren gegaan is, maar in natuurgebied is het niet altijd even makkelijk om bv. aldaar water te geven of niet… Kris Verduyckt (Samen-sp.a) vond het tevens een erg goed plan, maar had toch graag enkele aanvullingen. Zijn fractie vond het een document dat een mooi kader biedt voor beleid rond openbaar groen de komende jaren, maar voor een plan vonden ze het wel te weinig concreet. De insteken van de oppositiepartij waren dat de aandacht voor kleine wildernissen een te grote versnippering van beleidsmiddelen waren. Wat het ontsnipperingsplan Bosland betreft blijft dit  lange termijn. Dat is nochtans de grote uitdaging. Het strategisch bebossen vond de partij een mooie doelstelling maar Samen-sp.a zou graag concreet weten waar men die wil doen. Anders blijft dit dode letter, stelde dhr. Verduyckt.
Schepen Mertens antwoordde dat het vanavond niet ging over natuurgebieden, en ook deelde hij de mening van Verduyckt niet betreffende de ‘kleine wildernissen’, omdat groen brengen in de wijken nu net wél erg belangrijk is. Hij benadrukte ook dat het een en/en verhaal is, dus zowel groen in de straten en wijken, én aan goed natuurbeheer doen. Over de handhaving was de schepen ook duidelijk: wie geen respect heft voor natuur moet stevig beboet worden. (JB)


Eerste COVID-vaccins voor Noorderhart

Eerste COVID-vaccins voor Noorderhart

Dinsdag 26/1 Het was een mooie dag vandaag voor Noorderhart. De eerste COVID-vaccins tegen COVID-19 werden vandaag in woon- en zorgcentrum Hoevezavel in Lommel gezet. De laatsten schonken de overschotten van hun vaccins aan het ziekenhuis dat hen daarvoor heel dankbaar is. In totaal werden 48 Pfizer-vaccins gezet bij medewerkers van de COVID-afdeling, intensivisten en artsen pneumologie en geriatrie. Wanneer de andere medewerkers van het ziekenhuis aan bod komen, is voorlopig nog niet duidelijk. Boven en onder enkele sfeerbeelden van de vaccinatie in WZC Hoevezavel.

Project 'Mudhoven' straks op gemeenteraad

Project 'Mudhoven' straks op gemeenteraad

Dinsdag 26/1 De gemeenteraad buigt zich vanavond over de plannen voor het project Mudhoven. Eens goedgekeurd kan eind dit jaar het startschot van de bouwwerken gegeven worden. De stad Lommel en projectontwikkelaar Kolmont/DCA willen via een publiek-private samenwerking aan de Mudakkers een kernversterkend project realiseren, waarbij de focus ligt op de combinatie van wonen en diensten in een groene omgeving. Het project bundelt een ruim zorgaanbod, een kinderopvang, 60 woningen en een publieke ondergrondse parking, middenin het centrum. Op 9 februari volgt er nog een infomoment voor de buurt.
“Met de aankoop van de WICO-site werd het startschot gegeven voor de kwalitatieve herinrichting van een verouderde en verharde scholencampus naar een mooi, groen, publiek, autovrij binnengebied, middenin het stadscentrum. De stad kocht, aansluitend op de projectsite, een leegstaand pand in de Kerkstraat om een groene doorsteek te realiseren. Zo wordt het project Mudhoven verbonden met de Kloosterstraat, de Mudakkers én de Kerkstraat via een netwerk van zachte, groene verbindingen voor fietsers en voetgangers. De verschillende doorsteken komen ook de ontsluiting van de publieke ondergrondse parking ten goede. Die parking is dan weer een stap om te evolueren naar een autoluw stadscentrum.” Joris Mertens, schepen van Ruimtelijke Ordening
Door de parkeerplaatsen ondergronds te brengen, wordt dit een volledig autovrij, groen binnengebied. Dat bevordert de veiligheid en geeft de kinderen de kans om zonder zorgen in de 3.800 vierkante meter grote parktuin, inclusief speeltuin, te kunnen spelen. Om met de ontwikkeling van de nieuwe site maximaal in te zetten op kindvriendelijkheid en maximale integratie in het bestaande stadsweefsel, werd ook verder overleg gepleegd met de directie van de kleuter- en lagere school De Speling. Er werd onderzocht op welke manier het openschool-idee geïntegreerd kan worden en zo de parktuin en de speelpleinen van de school elkaar kunnen versterken, en eventueel ook de sporthal buiten de schooluren ten dienste gesteld kan worden van de Lommelaar.
“Er zijn tal van redenen om schoolinfrastructuur meer open te stellen. Het is een kwestie van slim en efficiënt omgaan met beschikbare ruimte. Dit project past dan ook volledig in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de stad Lommel. We willen het voormalige ‘dorpscentrum’ immers gevoelig versterken en transformeren tot een kwalitatieve leefomgeving, maar dan met de densiteit van een stad. Uiteraard met veel aandacht voor groen en open ruimte, zodat Lommel leefbaar blijft.” Bob Nijs, burgemeester Lommel
Voor de uitwerking van dit project werkt de TM Kolmont/DCA samen met zorgverstrekker Medusa Care, Abscis architecten, Plus Office architecten, Land Landschapsarchitecten en Arcade NV. Naast de ondergrondse publieke parking zijn er in de plannen ook 60 woningen - van appartementen met één slaapkamer tot een aantal stadswoningen met een eigen tuin - opgenomen. Daarnaast zullen er ook een heel aandeel diensten voorzien worden.
“Het project voorziet de bundeling van acht huisartsen, evenveel specialisten, een groep tandartsen, een dierenarts, een verpleegkundige en paramedische diensten. De inwoners van Lommel kunnen er ook terecht in een apotheek met uitgebreide voorzieningen voor orthopedische hulpmiddelen, thuiszorgmaterialen, optiek en gehoor. Voorts vinden ze er een bewegingscentrum, een eetgelegenheid die focust op gezonde voeding en ook afhaalmaaltijden aanbiedt en andere gezondheids- en welzijnsgerelateerde diensten, zoals verzekeringen, een strijkdienst, specifieke zorgretail en gezonde voeding. Ten slotte is er ruimte voor verschillende types van zorgwonen en wordt aandacht besteed aan sociale tewerkstelling. Allemaal onder één dak, pal in het centrum van de stad.” Michel Verhoeven, TM Kolmont/DCA
De TM Kolmont/DCA dient de komende maanden de aanvraag voor een verkavelingsvergunning en een gefaseerde omgevingsvergunning in, zodat de werken op het terrein eind dit jaar of uiterlijk begin 2022 kunnen starten. Als alles volgens plan verloopt, zullen het bouwblok aan de zijde Mudakkers en de publieke parking klaar zijn in de eerste helft van 2024. De projectpartners organiseren op 9 februari nog een infomoment voor de buurt.

Provil schakelt naar afstandsonderwijs

Provil schakelt naar afstandsonderwijs

Dinsdag 26/1 Het schoolbestuur van Provil (= de provincie) heeft gisteren in de late namiddag beslist om over te stappen naar voltijds afstandsonderwijs voor alle leerlingen met ingang van vandaag en voor de rest van deze week. Ze doen dit omdat ze door het aantal leerkrachten en leerlingen dat momenteel in quarantaine verblijft (maar niet besmet zijn...), geen kwaliteitsvol onderwijs kunnen garanderen en omdat ze geen klassen willen mixen in de studiezaal. Normaal gezien schakelen ze op 1 februari terug over naar de huidige regeling met voltijds onderwijs op school voor de leerlingen van de eerste graad en het gedeeltelijke afstandsonderwijs voor de tweede en de derde graad.

Motorcross-GP op 1 augustus in Lommel

Maandag 25/1 Op 3 april begint het nieuwe motorcrossseizoen dit jaar in Oman. Dat heeft organisator MXGP vandaag bekendgemaakt. Vanwege de coronacrisis start het seizoen een maand later dan normaal. De Grote Prijs van België wordt op 1 augustus in Lommel gereden.

Corona in onze Lommelse scholen

Corona in onze Lommelse scholen

Maandag 25/1 Morgen zal SAMEN-sp.a tijdens de maandelijkse gemeenteraad meer informatie vragen over de verspreiding van het coronavirus, en specifiek in onze scholen. Kris Verduyckt: "De afgelopen dagen bereikten ons zowel via de media als in onze mailbox heel wat vragen over de nieuwe corona-besmettingen. Vooral nu blijkt dat scholen de motor zijn van de terug stijgende cijfers in Vlaanderen (en bij voorbaat in Limburg) maken velen zich bezorgd. Over de situatie in de Lommelse scholen vernamen we in de pers (of andere officiële kanalen), buiten de uitbraak in PROVIL, bijzonder weinig. Toch bleek dit weekend dat de stad Lommel samen met de andere Noord-Limburgse gemeenten in crisis-overleg was. Dat geeft aan dat de situatie ernstig is."
De oppositiepartij geeft ook aan dat de fractie door verschillende ouders maar ook door leerkrachten hierover gecontacteerd werd. Zij betreuren dan ook dat betrokkenen via de pers moeten vernemen over besmettingen in de eigen school... "Dit verhoogt de ongerustheid", zegt Verduyckt nog, "want niet alleen Provil zou getroffen zijn, ook in het WICO en meerdere basisscholen zouden er besmettingen zijn. Er is dus grote nood aan duidelijkheid over de cijfers. Het is niet onze bedoeling om iemand met de vinger te wijzen maar we zullen morgen op de Lommelse gemeenteraad wel vragen dat het stadsbestuur zich volop schaart achter deze vraag. De burgemeester of bevoegde schepen zou best met het onderwijsveld kijken hoe ze hier meer informatie over kan bezorgen aan bezorgde ouders én leerkrachten.”
Benieuwd wat hier morgen over gezegd zal worden tijdens de gemeenteraad, en daarom gingen we ook alvast eens luisteren bij schepen van onderwijs Peter Vanderkrieken (CD&V): "Ik begrijp de ongerustheid, maar - in ieders belang - volgen wij de geijkte kanalen. Het is de taak van de plaatselijke directie in samenwerking met het CLB en de MSPOC, om de leerlingen, ouders en personeel van de school op de hoogte te brengen. Dat loopt goed. Wellicht heeft de ongerustheid ook te maken met het feit dat de cijfers in het hele land stijgen, en dat er ook in Lommel een heel aantal leerlingen uit voorzorg in quarantaine zitten. Wij hebben hierover contact met de betrokken scholen en volgen de communicatie hieromtrent op de voet. Vandaag zal er vanuit de stad ook een update komen over de situatie in Lommel. Belangrijke opmerking: er zitten vandaag heel wat leerlingen in quarantaine, maar dat wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat zij ook effectief besmet zijn. Er zal de komende dagen uitgebreid getest worden; als daaruit blijkt dat er een opmerkelijke stijging is van het aantal besmettingen, zullen wij de gepaste maatregelen nemen en hierover uitgebreid communiceren.", dixit de schepen.