Nieuws Lommel

Extra steunmaatregelen voor Lommelse horeca

Woensdag 24/2 De gemeenteraad van Lommel keurde gisteren een nieuwe set steunmaatregelen voor de lokale horeca en handel goed. “Een stadscentrum zonder horeca, dat is als een café zonder bier,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Onmisbaar dus. Met deze nieuwe maatregelen willen we de financiële druk op de schouders van onze horeca uitbaters wat verlichten.” Eén van de nieuwe maatregelen is de tussenkomst in de kosten voor de aankoop van covid19-beschermingsmiddelen, met een maximum van 150 euro per zaak. “Daarmee kunnen horecazaken voorzien in de aankoop van alcoholgel of mondmaskers,” legt schepen van middenstand Johan Bosmans uit. “Daarnaast verdubbelen we de subsidie voor de investering in terrassen op het openbaar domein. De toelage bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van 6.000 euro per zaak. Dat geld kan gebruikt worden voor de aankoop en/of plaatsing van parasols en luifels of voor afbakeningen van de terrassen.” “Tot slot heffen we voor het aanslagjaar 2021 géén belasting van de ambulante handel op het openbaar domein,” besluit schepen Bosmans. “Ambulante handelaren die een standplaats hebben op openbaar of privédomein - buiten de openbare markt - moeten dit jaar geen standgeld betalen.”  

Afbraak oude ziekenhuis schiet goed op

Afbraak oude ziekenhuis schiet goed op

Woensdag 24/2 Het oude ziekenhuis langs de Stationsstraat, het latere wzc De Bekelaar, is ondertussen bijna helemaal afgebroken. De 'nieuwe' Bekelaar is ondertussen al geruime tijd geopend (achter de oude gebouwen) en op deze locatie komt een volledig nieuw project met een zorgboulevard. Binnen dit geheel zal o.a. de Biehal een nieuwe plek vinden. (Foto Annie Teuwens)

Verkoop grond, strooiwerken en meer

Woensdag 24/2 Tijdens de gemeenteraad van gisterenavond werd er o.a. ook gedebatteerd over de verkoop van een perceel in de Vreskensvennen, over de strooiwerken, klimaatbomen, verkeerssituatie Fabriekstraat-Siberië, Street Art en gehandicaptenparkings.
Een eerste punt was de verkoop van een perceel in de Vreskensvennen (13 are landbouwgrond). Het ging om een klein perceeltje van de stad dat tussen twee privé eigendommen lag. Rina Ven (Samen-sp.a) vroeg waarom dit niet op de openbare markt werd aangeboden maar wel aan één iemand, en zij stelde dat dit niet correct volgens het decreet zou zijn. Burgemeester Nijs (CD&V) ontkrachtte dit na contact met Binnenlandse Zaken waaruit bleek dat dit wel degelijk op deze manier zou kunnen. Raadslid Ven bleef hameren op een besluit waarin duidelijk staat dat er mededinging moet zijn, want het gaat hier niet om een principe van algemeen belang, het decreet is hier duidelijk in volgens mevr. Ven. De burgemeester wees het raadslid ook op gelijkaardige verkopen in de vorige legislatuur, waar op dezelfde manier werd gehandeld. Hij benadrukte ook dat het om landbouwgrond gaat die tussen de weg en het huis in ligt. De schattingsprijs wordt trouwens betaald door de eigenaar. Ook Peter Luyckx (N-VA) kwam tussen en had het over de ‘absurditeit’ van de vraag van het raadslid van Samen-sp.a. “Laat ons over zulke zaken niet zo lang palaveren”, was zijn mening.
Daarna kwam Farid Verrijt (Samen-sp.a) tussen i.v.m. de strooiwerken in onze stad, waarbij hij stelde dat er bijzonder slecht gestrooid was. Hij stelde dat er veel opmerkingen omtrent de veilige toegankelijkheid van de wegen, fiets- en voetpaden waren. Deze toegankelijkheid was zonder meer ondermaats en niet veilig, fietsen in Lommel was onmogelijk. Het raadslid vroeg zich dan ook af of er een evaluatie gemaakt werd hoeveel trajecten in dit plan werden veilig gehouden, en welke de oorzaken zijn dat het openbaar domein minder toegankelijk was dan in de buurgemeenten? Hij benadrukte dat ook in schoolomgevingen het erg gevaarlijk was op de fietspaden, terwijl dit in de buurgemeente Pelt wél overal vrij was. Ook de PVDA kwam tussen, had dezelfde opmerkingen en vragen, en vroeg zich af of dit te maken had met regelingen van oproepen van personeel en vergoedingen hiervoor?  Ook Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) zat op dezelfde lijn, aangezien deze situatie volgens hem makkelijk te voorkomen was.
Schepen Wieërs (N-VA) diende de oppositie van antwoord: "Er is afgelopen donderdag een evaluatie geweest op de Stadswerken, en de mensen waren daar erg teleurgesteld. De situatie was zó uitzonderlijk (geleden van 2012), en de vraag is dan ook of we er dat beetje ijzel er niet even moeten bijnemen. We hebben gewerkt met zout en pekel, maar dat heeft verkeer nodig, en dat was er toen net niet voldoende. Hierdoor is er een ijslaag op ontstaan die we niet meer weg kregen. Lommel moet 220 km wegen bestrooien, wat erg veel is, veel meer dan in nabije gemeentes". De schepen ontkrachtte ook de bewering dat er problemen met overuren of inzet zou zijn geweest, integendeel, er werd met 'man en macht' gewerkt. "Het strooiplan dat wordt uitgevoerd is trouwens het strooiplan van de vorige meerderheid, dat perfect werd uitgevoerd. Maar kan het beter? Inderdaad," waren de slotwoorden van de bevoegde schepen.
Daarna was het de beurt aan Ronny Geysen (Samen-sp.a), en hij stelde zich vragen over de klimaatbomen. “Midden 2019 lanceerde ere-gouverneur Herman Reynders en Stichting Limburg Sterk Merk het klimaatfonds op met 1 miljoen euro als startkapitaal. Limburgse gemeenten konden daarmee klimaatbomen aankopen en aanplanten. 16 gemeenten dienden een dossier in, Lommel als groene stad ontbrak in deze lijst. Waarom laat het stadsbestuur deze kans op meer zichtbaar groen in het openbaar domein aan haar voorbijgaan?” Ook had raadslid Geysen het in deze over de ‘kleine wildernissen”. Ook over de Groene doorsteek wist hij dat deze géén 250.000 kost, zoals de meerderheid dit in de pers bracht, maar 1.100.000 aangezien er een aankoop was van 750.000 euro, en ook nog eens de afbraakkosten.
Schepen Joris Mertens (CD&V) beaamde dat er géén dossier werd ingediend op het LSM-project, aangezien de voorwaarden erg strikt waren. O.a. de keuze van de boomsoort was zeer strikt. "Maar in het Lommelse Groenplan is wel degelijk aandacht hiervoor, en in 2021 zal er zeker wél een mooi plan komen. Er is trouwens los van het LSM-project wel degelijk aan boomplanting gebeurd, zowel in 2019 als in 2020, en dit in tegenstelling tot het verleden", stelde de bevoegde schepen.
Daarna kwam Walter Cremers (Samen-sp.a) ook nog tussen over de verkeerssituatie van de Fabrieksstraat en Siberië. “Vorige gemeenteraad werd door onze fractie aangehaald dat er ergernis was in de Fabrieksstraat omtrent zwaar verkeer en in Siberië over doorgaand verkeer. Ondertussen werd een petitie ingediend door de inwoners van de Fabrieksstraat en is in het Siberië het aanvoelen van de mensen dat op het moment van controles het doorgaand verkeer afneemt, maar na de controles vrijwel snel weer toeneemt. Welke initiatieven neemt het bestuur hier? “ Antwoord kwam er van schepen Sophie Loots (CD&V) en zij stelde dat de petitie inderdaad werd ontvangen. "Er werden in de Fabrieksstraat 10 PV’s opgemaakt, en in overleg met Pelt zal er een oplossing gezocht worden", stelde ze.
Daarna was het de beurt aan Sooi Van Limbergen (PVDA) over een tekort aan gehandicaptenparkings in onze stad. Vorige gemeenteraad had hij het al over een gebrek ervan aan het politiebureel, nu had hij het over de grote privé parkings zoals bv. aan de Singel, waar er volgens zijn zeggen een 240 parkings zijn waarvan maar één parking voor gehandicapten. Kan de stad geen grotere rol spelen om de eigenaars te verplichten méér parkings te voorzien? Schepen Loots (CD&V) antwoordde dat het gaat om private terreinen waar de stad niet kan optreden. De norm toegankelijkheid geldt sinds 2010, en de Singel dateert van daarvoor. Bij alle projecten nu, en sinds 2010, wordt daar wél rekening mee gehouden.
Daarop kwam Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) tussen i.v.m. eventuele Street Art op kale en verwaarloosde gevels, bv. aan de Singel. Deze ontsieren het straatbeeld. Maar in heel wat gemeentes wordt daar op ingespeeld door mooie Street Art. Schepen Vanderkrieken (CD&V) stelde dat Street Art inderdaad erg opkomt. Sommigen aanzien het niet als kunst, maar het is wel razend populair. Er zijn zelfs steden die wandelroutes erlangs organiseren. De schepen was helemaal gewonnen voor dit idee, en stelde de stad Leuven als goed voorbeeld voor. "We hebben al de fietstunnel in onze stad, maar er kan zeker wel méér", was zijn conclusie.
Over de hondenlosloopzones stelde Dag Indenhoek dat er al drie schitterende losloopzones zijn, en vroeg aan het stadsbestuur om nog eens duidelijk te maken wat er wél en niet kan, en bv. infobordjes hieromtrent aan te brengen. Schepen Mertens stelde dat er op twee plaatsen al dergelijke bordjes hangen, het derde (Kattenbos) volgt.

Onze mooie Lommelse natuur

Onze mooie Lommelse natuur

Woensdag 24/2 De foto's die we momenteel binnenkrijgen, beginnen er al iets anders uit te zien dan anderhalve week geleden... Géén sneeuw meer, maar een voorzichtige aanzet tot lente. Bovenaan een prachtige zonsondergang van André Faes, onderaan twee stuks van Robert Boons en daarna twee van Miets Grevendonk.

Burgemeester snoeihard voor Samen-sp.a

Woensdag 24/2 Een erg geëmotioneerde burgemeester Bob Nijs (CD&V) was tijdens de gemeenteraad  gisterenavond bijzonder hard voor oppositiepartij Samen-sp.a, en schuwde de pittige woorden dan ook niet, toen het  ging over de vaccinatie van schepenen Bleys en Wieërs. “Ik wil in deze persoonlijk reageren op de politieke heisa  van de afgelopen week. De oppositie heeft de integriteit van de bewuste schepen én van de hele stad in diskrediet gebracht voor een politiek spelletje. Het hele ‘geval’ is geframed door Samen-sp.a. De twee schepenen hebben idd wel een inschattingsfout gemaakt, maar de persartikels van de oppositie zijn wansmakelijk, en maken mij als burgemeester beschaamd als politieker. Niemand heeft het verstand gehad om te zoeken naar de ware toedracht, wél werd er de moraalridder uitgehangen in de TV-Limburg studio’s. En met deze hele hetze werd een gans team van hardwerkende mensen in diskrediet gebracht in volle crisisperiode, daar waar net nu iedereen zou moeten samenwerken. En er wordt momenteel fantastisch hard gewerkt. Er zijn nu reeds een 1.000-tal mensen gevaccineerd, en volgende week volgen er  nog eens een 500-tal. En ja, ikzelf ben ook al gevaccineerd op uitdrukkelijke vraag van het coördinatieteam. Ik hoop nu echt dat we dit soort politieke toneeltjes de komende weken achterwege kunnen laten…”
Voor Samen-sp.a stelde fractieleider Rita Phlippo dat het niet alleen de burgemeester is die het ‘hoog zat’, maar ook de oppositiefractie zit het hoog. En niet alleen de politieke fractie, ook de gewone Lommelaar zit het hoog. “Het gaat om transparantie, niet zozeer om de feiten zelf”, stelde mevr. Phlippo. Het raadslid stelde ook duidelijk dat zij het zélf uit de pers hadden vernomen, en pas nadien een persartikel hebben opgesteld. “Het is erg makkelijk om de problemen van de meerderheid in de schoenen te schuiven van de oppositie”, waren haar slotwoorden in deze. Voor dezelfde fractie kwam ook Kris Verduyckt nog tussen om duidelijk te stellen dat in tegenstelling tot de beweringen van de burgemeester er in zijn fractie niemand bezig was met dit dossier vóór 9 februari of vóór het artikel in HLN. Voor het volledige standpunt van Samen-sp.a, waar zowel dhr. Verduyckt als mevr. Phlippo op terugkwamen, verwijzen we naar ons vorig artikel.
Voor Voor3920Lommel repliceerde Dag Indenhoek: “Schepenen en een burgemeester hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie, en misschien hadden betrokkenen door sneller en duidelijker te reageren hele discussies op vooral de social media kunnen vermeden worden”. Hij stelde ook dat het een algemene inschattingsfout van het hele schepencollege was, en niet alleen van de bewuste schepenen. “Tijdsdruk is géén goede verklaring, lak aan transparantie wél”, was zijn slotconclusie.
Namens de PVDA kwam ook Sooi Van Limbergen tussen. Hij stelde dat het een mooi gebaar was van schepen Bleys door zich te verontschuldigen. “Wat mij het meeste stoorde, was de zogezegde tijdsdruk, het ‘we vonden niemand’, terwijl er tegenover het Kapittelhof op 20 meter een dokterspraktijk is. Heeft er dan echt niemand aan gedacht heeft om daar eens te gaan kijken of er geen mensen waren die méér in aanmerking kwamen voor dit vaccin?”. “Slappe excuses” stelde de PVDA. Dhr. Van Limbergen drukte wél zijn respect uit voor de verontschuldigingen van schepen Bleys, maar hekelde de houding van schepen Wieërs.
Schepen Nancy Bleys (CD&V) gaf daarna de feitelijkheden weer, en hekelde vooral ook het feit dat niemand haar de juiste toedracht had gevraagd. Daarop volgde haar relaas van de feiten die we ook al in een eerder artikel uiteenzetten, en ze herhaalde haar excuses.
Schepen Karel Wieërs (N-VA) nam nota van de reacties van iedereen en had het net zoals de burgemeester over een “framing van de feiten door Samen-sp.a, en over een verwerpelijke mediacampagne opgezet door deze partij, een afrekening van een gefrustreerde partij die haar oppositierol nog steeds niet aanvaard heeft”. En ook hij herhaalde dat hij niet verkeerd gehandeld had.
Burgemeester Nijs (CD&V) kreeg het laatste woord en stelde dat hij op 9 februari niet op de hoogte was dat zijn beide schepenen gevaccineerd waren. Hij was er ook van overtuigd dat in de toekomst er wel degelijk reservelijsten zullen zijn, waarbij hij denkt aan bv. ambulanciers… “Het is absoluut allemaal goed voorbereid” stelde hij in alle duidelijkheid. Hij besloot “Ik probeer het gebeuren van de afgelopen week een plaats te geven, en volop hard verder te werken voor iedere Lommelaar in deze moeilijke tijden”.

Lezen is een feest!

Lezen is een feest!

Dinsdag 23/2 In maart is het feest in de bib, want de Jeugdboekenmaand bestaat 50 jaar! Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers. 'Lezen is een feest!': onder die noemer viert onze bib een maand lang feest! In normale omstandigheden komen er de hele maand klassen naar de bib om mee te vieren, maar dit jaar zorgt de bib ervoor dat bijna 1.200 kinderen de Jeugdboekenmaand in hun klas kunnen vieren met online rondleidingen, online auteurslezingen en een boekenspel. Anders dan anders, maar niet minder leuk. Feest jij ook mee met de bib? Enkele bekende en minder bekende Lommelaars stellen hun favoriete feestboek voor in een leuke zoektocht doorheen het centrum. Haal vanaf 1 maart je zoektocht af in de bib of bij de deelnemende handelaars. Heb je de zoektocht voltooid? Breng ze dan voor 1 april binnen in de bib en maak kans op leuke prijzen! Stel jij net als deze Lommelaars ook je favoriete boek voor op jeugdboekenmaand.be? Zowel 'Iedereen Leest' als de onze bib kiezen winnaars en delen boekenpakketten en boekenbonnen uit! Veel lees- en feestplezier!