Nieuws Lommel

Welles-nietes discussie over Blauwe Meer

Welles-nietes discussie over Blauwe Meer

Woensdag 23/6 Het eerste punt op de gemeenteraad gisterenavond was het ontslag  van Kris Vandenboer (N-VA) als gemeenteraadslid en zijn vervanging door partijgenoot Frank Swinnen (foto).
Het eerste punt dat werd besproken was de aanpassing van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Rina Ven (Samen/Vooruit) vroeg om de opnames van de gemeenteraden eenvoudig te houden zodat elke Lommelaar ze ook makkelijk kan raadplegen. Voorzitter Stijn Mertens deelde de bezorgdheid en had daarover al stappen ondernomen samen met de algemeen directeur.
Over de rekeningen van de kerkfabrieken kwam Jean Jacques Melotte (Samen/Vooruit) tussen met een vraag naar een globale visie over het patrimonium van de Lommelse kerken. Schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) haalde het kerkenbeleidsplan aan, waarvoor al tijdens de vorige legislatuur de eerste aanzet werd gegeven. Hij had het o.a. over Stevensvennen waarbij kortelings plannen worden uitgerold met een polyvalente ruimte, tentoonstellingsruimte, cafetaria, etc. De andere kerken (Barrier, Lutlommel, Balendijk, Kattenbos), ook deze gaan herbestemd en/of gesloten worden. Balendijk zal op heel korte termijn gesloten worden, net zoals deze van Kattenbos (die enkel nog voor begrafenissen tijdelijk behouden zal worden). De kerk van Kolonie heeft erfgoedwaarde, en daar zou dus een erfgoedhuis inkomen, samen met de diensten van Erfgoed (zie ander artikel). Wat de Bikers for Christ betreft meldde de schepen dat pastor Louis ondertussen het Heeske heeft overgenomen, maar dat de vieringen voorlopig wél in Eymard blijven.  
Schepen van sport Dirk Vanderhoydonckx (CD&V) lichtte de overeenkomst toe i.v.m. de betoelaging Lutlommel VV, ter waarde van 650.000 euro. Hij belichtte ook in alle duidelijkheid dat er een even grote inbreng moet zijn vanwege de club zélf. Specifiek zou het gaan om aanpassingen aan het cafetaria. Jean Jacques Melotte (Samen/Vooruit) stelde de vraag of ook andere sportverenigingen recht hebben op deze ‘regeling’, en de schepen antwoordde daar positief op. Zo had hij het o.a. alvast over een aanvraag die er zit aan te komen vanwege de rugbyclub. Ook werd er 100.000 euro goedgekeurd voor aanpassingen aan voetbalvelden van Lommel SK (aanleg vier nieuwe velden). In deze wordt er ook 150.000 euro toegelegd door de City Groep, waardoor het principe van 1 euro subsidie per 1 euro eigen inbreng zeker gehaald wordt.
Daarna was het de beurt aan schepen Johan Bosmans (N-VA) met de jaarrekening 2020. Aan de hand van een powerpoint stelde hij deze voor. Voor Samen/Vooruit kwam Rita Phlippo tussen. Zij erkende dat het hier om een bijzonder jaar gaat (corona…) maar haar fractie had toch minder uitgaven verwacht. Ze feliciteerde vooral ook degenen die ondanks de coronacrisis toch nog meerdere coronaproof activiteiten konden organiseren. Maar mevr. Phlippo vroeg zich ook af of er sommige zaken niet versneld zouden kunnen uitgevoerd worden. Wat de investeringen betreft stelde ze vast dat er toch erg veel wordt ingeschreven (40 miljoen) terwijl er op dit ogenblik daarvan amper 2 miljoen werd uitgegeven, nog héél wat in te halen dus. Schepen Bosmans repliceerde dat het niet makkelijk was om werken uit te voeren in coronatijd, en in deze context zaken sneller uitvoeren zou toch moeilijk geweest zijn. Ook schepen Nancy Bleys (CD&V) kwam tussen en stelde dat er afgelopen jaar vooral aandacht werd besteed aan kinderen en jongeren, en dit zowel naar materiële armoede als naar psychologische ondersteuning. Een tweede aandachtspunt was de aandacht voor beter wonen, en het laten uitvoeren van energiebestrijdende maatregelen. Een derde aandachtspunt is ervoor zorgen dat iedereen mee is in het digitale tijdperk.
Ook de coronamaatregelen kwamen weer aan bod, met alleen maar goed nieuws, met amper drie besmettingen de afgelopen dagen. Burgemeester Bob Nijs vermeldde ook dat binnen het vaccinatiecentrum toch enige vermoeidheid begint op te treden bij de vele vrijwilligers die daar al maanden bezig zijn.  Schepen Vanderkrieken had het nogmaals over het Noodfonds waar nog 125.000 euro beschikbaar is. Er wordt alvast 25.000 aangewend voor de écht noodlijdende verenigingen. Ook kondigde hij coronacheques aan voor de aankoop van bv. allerlei materiaal zoals coronatesten (ca. 50.000 euro). De overgebleven 50.000 euro zal gebruikt worden voor de heropstart van het verenigingsleven later dit jaar.
Daarna was het de beurt aan Carine Creemers (Samen/Vooruit): zij had het over de nadarafsluitingen op de Leopoldlaan, oa. aan de Colruyt en aan bakker Swinnen, die al tot erg gevaarlijke situaties geleid hebben. Ook stelde ze zich vragen over de werken aan de voetpaden in de Barrier, waarbij gevaarlijke situaties ontstonden met betrekking tot asbest. Schepen Loots (CD&V) repliceerde dat ze het probleem van de nadars gaat bespreken met de dienst mobiliteit. Fase 1 is ondertussen afgerond, en de schepen benadrukte dat de volledige fasering te vinden is via de website van Aquafin, maar de werken verlopen volgens haar volledig volgens planning. Wat de Barrier betreft stelde ze dat het bestuur helemaal niet lichtzinnig omging met de informatie betreffende de asbest. Er werd onmiddellijk een melding gemaakt op de werfvergadering, de aannemer APK heeft idd niet de juiste werkwijze gevolgd met betrekking tot verwijdering van de asbest. Ook werd onmiddellijk een aangetekend schrijven gericht naar de Watergroep. Binnenkort krijgt het stadsbestuur de resultaten van IDW betreffende metingen ter plaatse. “Uiteraard betreuren we wat er gebeurd is, maar we hebben zo snel mogelijk gehandeld, en de verdere werken worden wél correct en veilig uitgevoerd.” Ook burgemeester Nijs deelde de bezorgdheid van vele mensen i.v.m. de situatie in Lutlommel, maar hij benadrukte dat de specialisten telkens zeggen dat dit de ‘beste methode is om de signalisatie op deze manier uit te voeren’.
Daarna was het de beurt aan Walter Cremers (Samen/Vooruit) i.v.m. het erfpacht van Blauwe Meer. Zie ons eerdere artikel omtrent de standpunten van de verschillende partijen. Schepen Wieërs (N-VA) antwoordde i.v.m. de huidige stand van zaken. Hij stelde duidelijk dat er een dagvaarding zal volgen om het terrein in november te verlaten, maar eerst zal er toch nog geprobeerd worden om met Oostappengroep rond de tafel te zitten om tot een minnelijke schikking te komen. Ook schepen Sophie Loots (CD&V) verdedigde zich, en was duidelijk geëmotioneerd in haar betoog in verband met de persoonlijke aanval op haar als architect in mails en een persbericht. Ook burgemeester Nijs betreurde vooral de persoonlijke aanvallen in dit dossier. Peter Luyckx (N-VA) stelde dat de manier waarop Samen/Vooruit oppositie voert ‘beneden alle peil’ was: “Jullie zijn niet kritisch maar vooral zeer onaangenaam, niet alleen voor deze gemeenteraad maar voor alle Lommelaars”, stelde hij nog. Walter Cremers kreeg het laatste woord, maar uiteindelijk bleef dit lang uitgesponnen agendapunt bij een welles-nietes spel.
Voor Samen/Vooruit kwam Jean Jacques Melotte nog tussen i.v.m. te snel rijdende moto’s en scooters in de Kerkstraat en rond het Dorp. Dit leidt tot veel overlast voor bezoekers, wandelaars. Burgemeester Bob Nijs antwoordde dat de politie de controles gaat opvoeren, niet alleen voor moto’s, maar ook voor steps e.d. Ook meldde hij dat er momenteel camera’s geïnstalleerd worden, hetgeen ook een gunstig effect zou moeten hebben.
En zo eindigde een vrij lange gemeenteraad omstreeks 23.40 uur!

Erfgoedhuis in kerk Kolonie?

Erfgoedhuis in kerk Kolonie?

Dinsdag 22/6 Vanavond viel er toch wel wat nieuws te rapen op onze gemeenteraad. Zo meldde schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) in het kader van de bespreking van de rekeningen van de kerkfabrieken dat in de toekomst in de kerk van de Kolonie het Erfgoedhuis zou komen. Schepen Karel Wieërs (N-VA) nuanceerde en stelde dat de kerk eigendom is van de stad, maar hij stelde ook duidelijk dat er nog geen enkele definitieve beslissing werd genomen en dat ook de mensen van de Kolonie in deze nog zouden bevraagd worden. "Momenteel werd er enkel een haalbaarheidsstudie gedaan naar de verplaatsing van het Erfgoedhuis vanuit de Barrier naar de kerk Kolonie", aldus de schepen. Uit de aanpassing van de meerjarenplanning bleek achteraf dat er voor deze operatie toch al wel 1,8 miljoen euro werd ingeschreven.

Deelfietsen van Blue-bike aan het station

Deelfietsen van Blue-bike aan het station

Dinsdag 22/6 Blue-bike en de stad Lommel openen vandaag een nieuwe Blue-bikelocatie aan het station van Lommel. Pendelaars kunnen er nu overstappen op één van de acht Blue-bike deelfietsen voor de laatste kilometers van hun verplaatsing. De deelfietsen zijn een welkome oplossing voor pendelaars die niet langer met de auto tot de omgeving willen pendelen, of die na trein of bus nog een aantal kilometer moeten overbruggen. Zij kunnen de laatste kilometers van hun traject nu ook per fiets verderzetten. Daarnaast kunnen de Blue-bikes ook gebruikt worden door dagtoeristen die de omgeving willen verkennen. De deelfietsen zijn 24/7 beschikbaar.
Schepen van Mobiliteit Sophie Loots: “We zijn zeer tevreden met onze eerste Blue-bikedeelfietsen aan het station. Hiermee willen we inwoners, zakelijke reizigers en toeristen stimuleren om de auto vaker aan de kant te laten en de fiets te nemen in combinatie met het openbaar vervoer.”
De deelfietsen hebben slimme sloten. Dankzij die slimme sloten met ingebouwde kaartlezer kan de klant sneller en eenvoudiger een fiets ontlenen. Door je Blue-bike- of MOBIB-kaart tegen het slot te houden of door de QR-code te scannen in de Blue-bike app, ontgrendel je de fiets en kan je meteen vertrekken. Om de fietsen in onze stad te gebruiken moet je lid zijn van Blue-bike, of via een externe partner zoals de KBC-app een ticket aankopen. In Lommel betalen leden dankzij een tussenkomst van de stad en de Vlaamse overheid slechts 1,15 euro per rit in plaats van het standaardtarief van € 3,15 voor de eerste 24 uur. Lid worden kost slechts € 12 per jaar en kan eenvoudig online via de website van Blue-bike, of in één van de deelnemende fietspunten.
Met een lidmaatschap hebben Blue-bikeleden niet alleen in Lommel een fiets ter beschikking, maar ook in de rest van België. “Vandaag kan je met één lidmaatschap bij Blue-bike op meer dan 80 locaties in heel België een fiets ontlenen. Je betaalt op de meeste locaties slechts €1,15 per rit van maximaal 24 uur. Zo maakt Blue-bike als deel van de keten in combimobiliteit de keuze voor het openbaar vervoer ook aantrekkelijker”, aldus Anne Coppens, algemeen directeur van Blue mobility. (Foto's Jan Buyens)

Samen Vooruit: klacht bij gouverneur

Dinsdag 22/6 Samen Vooruit heeft een klacht ingediend bij de gouverneur rond de gemeenteraadsbeslissing om de erfpacht van het Blauwe Meer stop te zetten. Voor de oppositiepartij is het onaanvaardbaar dat er stukken werden achtergehouden, tegenstrijdige en foute informatie werd verspreid en dat nu ook blijkt dat één van de schepenen met twee petten betrokken is in het dossier. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) reageert furieus en stelt “dat ze beter met alternatieven komen in de plaats vanuit frustratie zich te verliezen in details”.
Op de gemeenteraad van vanavond agendeert Samen Vooruit het dossier opnieuw. “Naast een stand van zaken willen we ook graag meer duidelijkheid waarom het schepencollege een onvolledig dossier voorlegde op de gemeenteraad, waarom schepen Wieërs zijn verklaringen wijzigde over externe juridische ondersteuning en ook meer duidelijkheid over de rol van schepen Loots in dit dossier.” zegt gemeenteraadslid Walter Cremers. “Uit nieuwe gegevens blijkt dat schepen Loots een dubbele rol speelde, enerzijds als schepen  en anderzijds als architecte voor vergunningen en bouwovertredingen op het Blauwe Meer. Zij was betrokken in twee bouwdossiers die de dienst handhaving aanstipte als bouwovertreding en die door het schepencollege worden gebruikt als argumenten om de erfpacht stop te zetten. In plaats van enige terughoudendheid stemde zij toch mee in dit dossier terwijl haar werk als architecte mee onderwerp zal vormen van het juridische conflict dat er onherroepelijk zit aan te komen.”
“Een dermate belangrijk dossier waar 12 belangrijke stukken in ontbreken, waarin ons inzagerecht niet correct wordt toegepast, werkt argwaan op. Toen wij vaststelden dat de ten lasten gelegde feiten aan de uitbater voor een belangrijk deel niet kloppen, konden we niet anders dan verdere stappen te zetten. De juridische onderbouwing van het dossier is flinterdun en wij willen niet dat de Lommelse belastingbetaler opdraait voor onnodige juridische kosten en een eventuele schadevergoeding. Dat is onze echte bezorgdheid.” zegt fractieleider Rita Phlippo.  Zij besluit: “Onze fractie zal op de gemeenteraad de burgemeester, die tot nu toe niet thuis gaf over dit dossier, vragen het naar zich toe te trekken om dit dossier ordentelijk op te lossen om zo voor geen verdere schade aan het toeristische imago van onze stad te zorgen. Over de houding en tegenstrijdige verklaringen van schepen Wieërs en de dubbelzinnige houding van schepen Loots zou best de deontologische commissie van de stad Lommel een uitspraak doen.”
Namens de meerderheid reageerde burgemeester Bob Nijs: “Er is concreet géén sprake van enige beëindiging van de bewuste pacht op basis van zogenaamd ‘wangedrag’ door de Oostappengroep, er was in 2019 simpelweg géén verzoek tot verlenging vanwege deze groep voor een nieuwe pacht. En op de gemeenteraad van april werd door de juridische dienst van de stad Lommel van schepen Wieërs wel degelijk een correct en volledig dossier voorgelegd m.b.t. de beëindiging van de samenwerking tussen de stad Lommel en de Oostappengroep voor wat betreft Blauwe Meer. Het zogenaamde onvolledige dossier betreft documenten inzake het Parelstrand waarop het gemeentelijk agendapunt geen betrekking had. In dit dossier Blauwe Meer was er trouwens van in het begin externe juridische ondersteuning, waarover nooit enige onduidelijkheid is geweest.”
Ook wat de houding van schepen Loots betreft is de burgemeester categoriek: “Het klopt niet dat schepen Loots op welke wijze dan ook met twee petten betrokken is in het pachtdossier : er is geen sprake van een dubbelzinnige houding en er is steeds correct gehandeld. Schepen Loots heeft in 2016 – ogenblik waarop zij nog geen schepen was - inderdaad als architect opgetreden in één bouwdossier Oostappengroep / Blauwe Meer, nl. de overdekte speeltuin met zwembad en horecagebouw. Bij de uitvoering van deze werken is het dak uitgevoerd op een andere wijze, werd een regularisatiedossier en nadien een handhavingsdossier opgestart. Bij de behandeling van deze dossiers heeft schepen Loots zich steeds als afwezig gemeld op het schepencollege. De voornoemde  beslissing om geen nieuwe pacht met de Oostappengroep aan te gaan heeft dus niets te maken met enig bouwdossier, bouwovertreding en/ of masterplan en vandaar dat schepen Loots bij deze beslissing aanwezig kon zijn…”  
Als slotbemerking liet de burgemeester zich ook nog ontvallen dat “Het zou aangewezen zijn dat de Samen Vooruit fractie eindelijk open kaart speelt en een standpunt inneemt omtrent hoe zij de toeristische toekomst van het Blauwe Meer ziet, in plaats van zich uit frustratie te “verdwalen” in zinloze details.”
Stof voldoende dus voor een geanimeerde (digitale)  gemeenteraad vanavond

België groepswinnaar na zege tegen Finland

België groepswinnaar na zege tegen Finland

Maandag 21/6 Het was pas na de rust dat België afstand kon nemen van een stug Finland, maar uiteindelijk wonnen ze dan toch met 0-2, meer dan verdiend. Het hoeft niet gezegd dat op meerdere plaatsen dit weer druk bekeken én gevierd werd... Meer foto's op onze Facebookpagina. (Foto's Robert Boons & Jan Buyens)

Lommelse provincialers starten weekend 4 september

Lommelse provincialers starten weekend 4 september

Maandag 21/6 Het nieuwe voetbalseizoen wordt op gang gefloten in het weekend van 4 en 5 september aanstaande. Voor al die ploegen is het dan meer als een jaar geleden dat er in competitieverband gespeeld werd... Lutlommel opent dat weekend thuis tegen Wijchmaal, Kattenbos trekt naar Peer SV, Verbroedering speelt thuis tegen Sp. LIlle en GT Kolonie tot slot speelt thuis tegen Achel B. Veel succes iedereen!

Aan de treinreizigers

Aan de treinreizigers

Dinsdag 22/6 Vanwege werken aan de spoorlijn worden er tijdens het weekend van 26 en 27 juni vervangbussen ingelegd tussen Mol en Hamont. Zondag wijzigen het traject en de vertrektijden van de P-trein Hamont (17.50u) - Heverlee (19.55u).