Nieuws Peer

Zware straffen voor home invasion

Zware straffen voor home invasion

Vrijdag 23/10 Een Peltenaar en een Hamontenaar hebben respectievelijk 50 en 45 maanden celstraf gekregen voor een home invasion in Kleine-Brogel. De feiten dateren van 23 december toen de daders er de woning van Gustaaf Vandersanden en zijn echtgenote Anna Geerts binnenvielen. Ze bedreigden het bejaarde koppel met een bijl en sloegen de man met een honkbalknuppel. Ze moesten de vlucht nemen zonder buit, nadat de man er in geslaagd was zijn karabijn te pakken en hen te bedreigen.
De 75-jarige vrouw overleed nog geen twee maanden later, volgens de familie ingevolge een posttraumatisch stresssyndroom, maar dat verband kon door onderzoek niet worden aangetoond. (PG)

Brand in vleeskippenbedrijf Wilko

Brand in vleeskippenbedrijf Wilko

Donderdag 22/10 Aan de Achterstraat in Wijchmaal heeft gisterenavond een felle brand gewoed bij vleeskippenbedrijf Wilko. Duizenden kippen zijn in de brand gebleven. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. UPDATE De brandweer kwam met twee korpsen ter plaatsen en had het vuur snel onder controle. Er werd ook een drone ingezet om de brandhaarden in beeld te brengen. De dakbedekking bevat ook asbest, maar het puin bleef beperkt tot het terrein zelf. Aan de naaste buren werd wel gevraagd om ramen en deuren te sluiten. "Vandaag gaat een expert van het stadsbestuur ter plaatse en kunnen er verdere acties ondernomen worden," meldt het stadsbestuur.
UPDATE Die expert is inmiddels ter plaatse geweest. De procedure asbestcalamiteiten werd opgestart. Dat houdt in dat de eigenaar van het pluimveebedrijf beroep moet doen op een asbestdeskundige en saneerder om het puin op te ruimen. Daarnaast werden ook OVAM en Omgevingsinspectie op de hoogte gebracht van de asbestbrand. Zij zullen ondersteuning geven bij de opvolging van de gebeurtenissen en het saneren van het terrein. Ook het stadsbestuur zegt de zaak verder op te volgen.

Hannes opa werd 100 en het schooltje vierde mee

Hannes opa werd 100 en het schooltje vierde mee

Zondag 18/10 De opa van Hanne Van Samang, Jaak Van Samang, mocht vandaag 100 kaarsjes uitblazen! Dat wilden de kinderen van Hannes klas in Erpekom niet zomaar voorbij laten gaan. Ze waren dan ook heel blij dat hij deze speciale verjaardag afgelopen vrijdag samen met hen wilde vieren. Hij kon genieten van hun dansjes en liedjes. Er was ook tijd voor een spervuur aan nieuwsgierig kindervragen: over de oorlog, zijn harde werken, zijn lievelingseten,... De namiddag werd afgesloten met een spannende quiz en zelfgemaakte cadeautjes voor de jarige. Proficiat opa Jaak! (Veerle Ceyssens)

Tankwagen rijdt zich vast

Tankwagen rijdt zich vast

Donderdag 15/10 Vanmorgen reed een tankwagen zich vast aan de Deusterstraat vlak bij het sowieso al gevaarlijke kruispunt met de Erpekommerweg. Het duurde tot 11u30 vooraleer de takeldienst ter plaatse was. 

Scholen bewaken biodiversiteit

Scholen bewaken biodiversiteit

Woensdag 14/10 Een drukke dag voor de leerlingen van de 3de graad Pieter Breughelscholen in de vallei van de Abeek. Donderdag deed de 5de klas met 18 leerlingen van Grote-Brogel van juf Elke in natuurgebied Aen de Slagmolen aan heidebeheer. Met verenigde krachten, met kniptang en schoep werden de berkenzaailingen tussen de heidestruiken verwijderd en op een hoop gedeponeerd. Hun werk draagt bij aan een afwisselend landschap van heide, bossen, hooilanden en landbouw waar biodiversiteit en diversiteit aanwezig zijn en een mooi decor vormen voor wandelaars. Wandelen, werken, ervaring opdoen en plezier maken een mooie mix voor de kinderen tijdens deze beheersvoormiddag.
De 5de en 6de jaren met 12 leerlingen van Erpekom van juf Silvie zijn kind aan huis in de Erpecommer Bemden in Erpekom. Het door het landschapsteam machinaal gemaaid graslandperceel werd door hen afgewerkt. Met veel goesting en inzet werd met harken, rieken en draagberries het maaisel op een hoop gelegd in afwachting van transport.
Voor de kinderen van beide scholen is het telkens nieuw, voor de natuur is dit een eeuwenoud noodzakelijk beheer dat door de kinderen levendig en actueel gehouden wordt. Het draagt mede daardoor bij tot het behoud van biodiversiteit - een buffer tegen de klimaatopwarming. Veiligheid zowel op technisch als op coronavlak zijn een belangrijk aandachtpunt dankzij Maxim van Natuurpunt Limburg en twee vrijwilligers van Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode en Peer.(Jan Hendrikx)

Naar fusie van politiezones

Naar fusie van politiezones

Vrijdag 9/10 Al enige tijd is een mogelijke fusie van de politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo, Lommel, Kempenland en HANO een hot topic in de provincie Limburg. Deze fusie zou kunnen uitmonden in één grote politiezone Noordwest-Limburg die een antwoord kan bieden op nieuwe uitdagingen die het pad kruisen. Daarnaast zal een schaalvergroting de zwaktes die aanwezig zijn in de huidige werking kunnen overbruggen door gerichtere specialisatie, het invoeren van projectmatig werken en het versterken van de backoffice.
Het rapport dat prof. Jelle Janssen uitvoerde in opdracht van de toenmalige gouverneur Herman Reynders toont alvast dat er potentieel in dit verhaal zit. “Er liggen heel wat elementen op tafel die we nu verder moeten uitpuren zodat alle vier de politiezones erop vooruit gaan,” laten de burgemeesters van de betrokken gemeenten weten. "We vertrekken vanuit een gedeelde visie die geformuleerd werd: de slagkracht verhogen, een volwaardige basispolitiezorg waarborgen, ruimte creëren voor specialisatie en projectwerking én een antwoord bieden op hoger beschreven nieuwe uitdagingen."
De uitgangspunten zijn: het waarborgen van de lokale verankering en het handhaven van het democratisch bestuursmodel waarbij de zeggenschap van de burgemeester over de bestuurlijke politie verzekerd blijft. Een belangrijk onderdeel uit de intentieverklaring is het oprichten van diverse werkgroepen. Drie werkgroepen zijn opgericht – werkgroep financiën, werkgroep administratie/logistiek/operationeel en ondersteunend en werkgroep communicatie/cultuur - elk van deze drie werkgroepen onderzoekt voor haar specifiek domein de verdere mogelijkheden voor het overgaan tot een fusie.
De finale versie van de intentieverklaring wordt eerst voorgelegd aan de politieraden van de vier zones tussen 20 oktober en 10 november. Nadien kan een gezamenlijke ondertekening van de intentieverklaring plaatsvinden; vermoedelijk zal dit in november gebeuren. “Het is al lang geen verrassing meer dat een fusie van de politiezones een optie is geworden in NoordwestLimburg. Nu werken de vier zones ook al op regelmatige basis samen. Toch is het belangrijk dat we voldoende onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van deze fusie en de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen. Deze fusie zou ervoor zorgen dat de politiezone Noordwest-Limburg de tweede grootste politiezone van de provincie Limburg wordt, bestaande uit maar liefst 9 gemeenten “ besluiten de burgemeesters.