Nieuws Bocholt

106 gezinnen betrokken bij stikstofproblematiek

Vrijdag 27/5

In Bocholt zijn er 106 landbouwgezinnen betrokken bij de stikstofproblematiek. Dat antwoordde schepen Jan Verjans (Via) op een vraag van Friedo Steensels (Via) in de gemeenteraad. Steensels had aangegeven te verwachten dat de gemeente snel een standpunt inneemt en haar advies inzake het stikstofdebat bekend maakt. "Er is geen tijd te verliezen," zei hij. "Het stikstofdossier bedreigt de toekomst van de Bocholtse landbouwers, de veehouderij en ook het Biotechnicum. Is er nog rechtszekerheid voor deze bedrijven?"
Verjans antwoordde dat de toekomst en de bezorgdheden van de betrokken gezinnen zeer ernstig worden genomen door het college van burgemeester en schepenen. Op 8 juni is er een werkvergadering met alle betrokken partijen gepland. Daar zullen dan de gemeenteraad, de plaatselijke milieukoepel en ook de landbouwraad samen het probleem bespreken.

Als een schilderij

Als een schilderij

Vrijdag 27/5 Het  zou een schilderij van Claude Monet kunnen zijn, maar het is een foto van Luc Beysen, en hij is hier in de regio gemaakt. Hoe zeggen ze dat weer in Nederlands-Limburg? "Wie sjoen os Limburg is..." (Foto Luc Beysen)

Gaslek in de Asterstraat

Gaslek in de Asterstraat

Vrijdag 27/5 Deze namiddag ontstond een gaslek in de Asterstraat bij werken aan een omheining toen een man weidepalen in de grond wilde zetten en met dat doel gaten boorde. Toen hij een gasgeur rook, sloeg hij alarm. Fluvius kon het dek lichten. Er was volgens de brandweer geen gevaar voor de omgeving.

Nieuwe loopomloop in sportzone Steenakker

Dinsdag 24/5 Weer of geen weer: in elk seizoen blijft hardlopen voor de Vlaming één van de populairste sporten. Wil je wel eens wat anders dan dat vaste rondje bij jou in de buurt? Trek dan snel je loopschoenen aan en maak kennis met deze nieuwe loopomloop in Kaulille. Hij ligt in de sportzone ‘Steenakker’. Op vrijdag 10 juni is het zover en wordt de loopomloop officieel in gebruik genomen en uitgebreid getest door alle leerlingen van lagere school De Vlieger.
Schepen van sport Jan Verjans ziet de noodzaak van een loopomloop: “Meer en meer mensen beseffen dat beweging essentieel is. Maar door de drukte op het werk en thuis willen ze sporten waar en wanneer hen dat uitkomt. Vaste trainingsmomenten of een uitgebreide reglementering zijn vaak een brug te ver. Bovendien geven ze aan dat ze hun sport het liefst in de vrije natuur beoefenen. Vandaar onze keuze voor een loopomloop aan sporthal ’de Steenakker’.”
Met de omlopen wil Sport Vlaanderen een netwerk uitbouwen dat zowel geschikt is voor de recreant als voor de geoefende loper. Sportfunctionaris René Schetz: “Het begin en het einde van de omloop bevinden zich aan de achterkant van de sporthal. Er zijn vier afstanden: een kleine lus van 555 m, een kidsronde van 1,2 km, 3 en 5 km. ” Schepen Jan Verjans : “De loopomloop is tevens een prachtige én veilige aanvulling in de sportzone. De omloop werd gerealiseerd met steun van Sport Vlaanderen. Daardoor is de investeringsinbreng van de stad minimaal. Maar het levert de Bocholter joggers wel maximaal sportplezier op."  

Graaf van Horne komt eindelijk thuis

Graaf van Horne komt eindelijk thuis

Dinsdag 24/5 Zaterdag is het dan eindelijk zo ver: na de internationale Tour de Montmorency komt het ruiterstandbeeld van Filips van Montmorency, de graaf van Horne, definitief naar Weert. Onderweg wordt het ruiterstandbeeld begeleid door onder andere de boeren van Bocholt en de Boeren van Weert.
Muzikaal wordt de optocht begeleid door schutterij Sint-Laurentius, het gilde van Sinte Catharina 1480 en stadsbeiaardier Frank Steijns, vanuit het carillon van de Sint Martinuskerk. Onder het luiden van de klokken van de eeuwenoude kerk zwaaien burgemeester Van Baelen, schepenen en de Heemkunde van Bocholt om 13 uur “de Heer van Bocholt” uit. De schutterij begeleidt de graaf van Horne met huifkarren van de Boeren van Bocholt via de Weerterweg in Kreyel naar de grens. Daar verwelkomen burgemeester Vlecken van Weert en kasteelparkwethouder Van den Heuvel het gevolg in de Nederlandse gemeente.
De dorst van de schutters wordt in de nabijheid van de uit 1296 stammende Weerterbeek gelaafd aan het bier dat al sinds 1758 door brouwerij Martens wordt gebrouwen.
Bij dorpshuis De Paol in Altweerterheide wordt de graaf van Horne door burgemeester Vlecken, wethouder Van den Heuvel, de buitenie van Weert en de leden van geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh om 14 uur welkom geheten. De Boeren van Weert, die zorgen dat ze al streekproducten meegeven voor de grote opening van het kasteelpark een week later, zorgen voor de begeleiding. Om 14.30 uur klinken de aloude kamerschoten in de nabijheid van dorpshuis De Paol in Altweerterheide. Dat is het teken dat het ruiterstandbeeld Altweerterheide verlaat.
Om 15 uur stopt de stoet bij de stadsbrouwerij aan de Parallelweg in Weert. Met voorop Ste. Catharina 1480, het Gilde van Wieërter stadsschötte, zal het ruiterstandbeeld naar het nieuwe kasteelpark aan de Biest worden begeleid. Dit onder toepasselijke klanken uit de Weerter stadsbeiaard Frank Steijns.
Het standbeeld wordt door stichting Ruiterstandbeeld Filips van Montmorency officieel overgedragen aan de Weerter gemeenschap op 5 juni tijdens het openingsweekend van Kasteelpark Nijenborgh. Kijk voor meer informatie op: www.stichting1568.nl.

Buizerd valt jogger aan

Maandag 23/5 In de buurt van de baileybrug bij het kanaal heeft een buizerd vandaag een jogger aangevallen. Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de roofvogel zijn nest met jongen wilde beschermen. Vorige week gebeurde hetzelfde in de DIjkstraat.