Nieuws Oudsbergen

Installeren ecorasters duurt drie maanden

Installeren ecorasters duurt drie maanden

Donderdag 25/2 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgende week met het plaatsen van wildrasters in de bermen langs de N76 in Genk en Oudsbergen. De rasters vormen over een afstand van een vijftal kilometer een barrière voor wilde dieren. Op die manier moet de kans op incidenten tussen weggebruikers en de waardevolle fauna gevoelig worden verlaagd en de verkeersveiligheid verhoogd.
De werken in de bermen zullen een drietal maanden in beslag nemen, met beperkte verkeershinder. De ecorasters worden geplaatst van net na de Gestelstraat in Oudsbergen (aan het fietsoversteekpunt) tot net voor de Henri Forirstraat in Zwartberg (Genk). De afrastering vormt een barrière voor de dieren, zodat ongecontroleerde oversteekbewegingen niet meer mogelijk zijn. Volgens minister Lydia Peeters wordt nog onderzocht waar en hoe er op termijn een ecoduct kan komen op de N76. In afwachting zal mogelijk tijdelijk een wilddetectiesysteem voorzien worden zoals op de Kamperbaan in Hechtel-Eksel, opdat de dieren op een gecontroleerde plaats de rijweg kunnen oversteken. 

De werken starten begin maart. In eerste instantie moet daarvoor een werkzone worden vrijgemaakt, waarbij bomen en planten in een brede strook naast de weg worden verwijderd. Daarna worden de palen en de draadafsluitingen geplaatst. De hinder blijft daarbij relatief beperkt. Verkeer op de N76 tussen Meeuwen en Genk blijft steeds mogelijk.Tijdens het aanleggen van de wildroosters kunnen zijstraten hooguit twee dagen worden afgesloten aan de N76. Fietsers en voetgangers moeten mogelijk een lokale omleiding volgen ter hoogte van de werkzone, aldus het AWV.

Geslaagde brandweeroefening op schietveld

Geslaagde brandweeroefening op schietveld

Woensdag 24/2 De aangekondigde brandweeroefening op het NAVO-schietterrein Pampa is vandaag goed verlopen. Het vuur, dat omwille van de oefening in brand was gestoken, werd bestreden door de gespecialiseerde vliegveldbrandweer en de brandweerkorpsen van de zones Oost- en Zuid-West-Limburg. Vanuit de controletoren hielden de officieren het verloop van de oefening in de gaten. De politiezone carma zette een drone in. (Foto's Robin Mues)

Scania gaat containers via binnenvaart vervoeren

Woensdag 24/2 Scania Parts Logistics in Oudsbergen gaat voortaan de containers, die vanuit Oudsbergen via de haven van Antwerpen vertrekken, vervoeren via de binnenvaart: laden in de haven van Genk en verder verwerken in de haven van Antwerpen. De voordelen zijn indrukwekkend: 47% minder CO2-uitstoot in vergelijking met de vrachtwagen, 1600 vrachtwagenritten minder over de E313, minstens 10% kostenbesparing op het transport Oudsbergen-Antwerpen en een aantal procesoptimalisaties in het magazijn. Deze week wordt gestart met de zendingen naar Brazilië, goed voor 400 containers per jaar.
Bedrijfseconomisch is dit project een voltreffer met een kostenbesparing van ruim 10% op het traject Oudsbergen-Antwerpen, zegt het bedrijf. "Die besparing ligt in de realiteit nog een stuk hoger omwille van de positieve neveneffecten van de modal shift. Door de lege containers ’s avonds aan te voeren en ’s ochtends geladen op te halen, slaagt Scania erin om de workload tussen de dag- en de nachtploeg beter te balanceren. Ook op vlak van douaneformaliteiten vindt een optimalisatie plaats. Door te werken met het pick & drop systeem worden de containers na het ophalen meteen doorgevoerd naar de transit-vrije zone in Haven Genk. Dit laat Scania toe om de exportdocumenten zonder tijdsdruk klaar te maken."

Nieuw masterplan voor de sportzone

Dinsdag 23/2 De gemeente investeert de komende jaren ongeveer 10.6 miljoen euro in een nieuwe sporthal in Opglabbeek. Het nieuwe sportcomplex zal gebouwd worden in de huidige sportzone, die ook opnieuw herdacht werd. De oude sporthal zal pas verdwijnen als het nieuwe sportcomplex gerealiseerd is.
Nu de grote lijnen van de inplanting van de sportzone zijn uitgetekend, stapt het gemeentebestuur naar de verschillende partners in het project. “Donderdagavond organiseerden we een eerste infovergadering met voetbalclub Kabouters en tennisclub TCO TC Iris, twee partners in onze sportzone”, zegt burgemeester Lode Ceyssens. “De komende weken zitten we ook met de andere clubs en verenigingen samen die vandaag en in de toekomst zullen gebruikmaken van de infrastructuur in de sportzone. Ook de omwonenden en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een digitale infovergadering."
Zodra het masterplan van de sportzone goedgekeurd is door de gemeenteraad, zal een aanbesteding uitgeschreven worden om op zoek te gaan naar een ontwerpbureau. “Dat ontwerpbureau zal het sportcomplex ontwerpen en ontwikkelen via een Design&Build-formule”, licht schepen Wevers toe. “Om tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers van de sporthal, organiseren we de komende weken ook met hen verschillende digitale infovergaderingen en overlegmomenten. Tijdens die vergaderingen willen we graag input verzamelen voor het opstellen van het definitief bouwprogramma van het sportcomplex."

Gemeentehuizen worden verbouwd

Dinsdag 23/2 Vermoedelijk volgend jaar starten de werken voor de verbouwing van de twee gemeentehuizen. De gemeente wil in die complexen ook in de toekomst alle dienstverlening blijven aanbieden. Daarvoor zijn er verbouwingen nodig en wordt een architect aangesteld. Op beide locaties komen er ook virtuele politieloketten.
Op twee locaties alle dienstverlening aanbieden, is niet evident. “Als iemand een rijbewijs komt afhalen, moet dat uiteraard in het juiste gemeentehuis klaar liggen. Bouwdossiers worden gedigitaliseerd zodat ze op beide locaties geconsulteerd kunnen worden”, zegt schepen Kurt Plessers. “Dat vraagt een flexibele werking voor onze medewerkers: ze hebben een vaste werkplek, maar moeten ook een vrije werkplek vinden als ze een inwoner in het andere gemeentehuis ontvangen.”
De meeste verbouwingswerken zijn voor het gemeentehuis in Opglabbeek. “Toen we vorig jaar onze diensten verhuisd hebben, werden de welzijnsdiensten ondergebracht in het gemeentehuis in Opglabbeek. De benedenverdieping moet nu aangepast worden aan de noden van die dienst. Zo worden er bijvoorbeeld spreeklokalen voorzien om cliënten te ontvangen en gaan we het onthaal beter zichtbaar maken. De bovenverdieping van het gemeentehuis is na 23 jaar ook aan een opfrisbeurt toe. Het oude OCMW-gebouw in de Rozenstraat wordt niet meer gebruikt en wordt later verkocht”, zegt schepen Plessers. Ook een aantal technische installaties, zoals de brand- en inbraakdetectie en airconditioning, wordt vernieuwd.
In beide gemeentehuizen worden ook virtuele politieloketten voorzien. Via een beveiligd videogesprek in een afgesloten ruimte kan een burger een aangifte doen zonder dat hij naar het centraal politiekantoor in Bree of Genk moet. De agent waarbij je aangifte doet, zit intussen op een andere plaats maar je kan hem wel zien. Dat moet een grote tijdwinst opleveren. “Onze wijkagenten kunnen vaker in het straatbeeld aanwezig zijn doordat ze minder spreekuren hebben. Ook voor de inwoners is het positief, want de virtuele loketten hebben ruimere openingsuren dan de oude wijkkantoren en zijn dichtbij huis.”
“In het gemeentehuis in Meeuwen zal het politieloket aan de inkom aan de Dorpsstraat worden geïnstalleerd. Daarvoor wordt ook een gedeelte van de buitenruimte verbouwd. Er komt ook een nieuwe rechtstreekse ingang naar de bibliotheek”, zegt burgemeester Ceyssens.
De kosten van de architect worden geraamd op 78.650 euro. “Voor de verbouwingswerken ramen we de kosten op 906.000 euro. We hebben ook 60.000 euro voorzien voor ingrepen om de gebouwen duurzamer te maken, zoals zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in Meeuwen”, zegt Ceyssens. Tijdens de werken zullen de gemeentehuizen open blijven. Sommige medewerkers van het gemeentehuis van Opglabbeek zullen mogelijk wel tijdelijk een andere werkplek krijgen.

Twee snelheidsremmers op Weg naar Niel

Twee snelheidsremmers op Weg naar Niel

Zondag 21/2 Morgen wordt gestart met de aanleg van twee snelheidsremmers op de Weg naar Niel in Opglabbeek. De snelheidsremmers komen er niet alleen om de snelheid op deze verbindingsweg af te remmen maar ook om er het sluipverkeer te ontmoedigen.