Nieuws Oudsbergen

Schaap doodgebeten in Opglabbeek

Zaterdag 24/10 In een weide aan de Ophovenbosstraat in Opglabbeek is gisterenavond een dood schaap aangetroffen. Het dier werd doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. Het Agentschap Natuur en Bos heeft DNA-stalen genomen.

Twee mannen gewond bij botsing in Kreemersstraat

Twee mannen gewond bij botsing in Kreemersstraat

Vrijdag 23/10 In de Kreemerssstraat in Opglabbeek raakten twee auto's in een aanrijding betrokken. Twee mannen van 48 en 64 jaar uit de gemeente raakten daarbij gewond. Het ongeval gebeurde vanmiddag rond 12 uur.

Nog afvalcontainers tot in 2028

Donderdag 22/10 Oudsbergen stapt in 2022 niet over naar het nieuwe Optimo-systeem van Limburg.net. In dat systeem is voorzien in één ophaalronde waarbij verschillende afvalfracties in aparte zakken worden opgehaald. De inwoners van Ellikom en Wijshagen namen in 2018 deel aan een proefproject om deze nieuwe manier van afval inzamelen te testen. “Tijdens dat proefproject kwam het gemis van het gebruiksgemak en comfort van de afvalcontainers sterk naar voren. Het weegsysteem wordt ook als een correct en eerlijk systeem ervaren”, zegt schepen Goossens.
De afvalcontainers blijven dus. Oudsbergen nam het initiatief om de gemeenten met afvalcontainers te verenigen. “Het gaat om acht gemeenten in Limburg. We brachten ze samen en pleitten voor het behoud van de afvalcontainers”, vertelt Goossens. Limburg.net stemde in, waardoor Oudsbergen de afvalcontainers nog minstens tot 2028 behoudt. Dan loopt de nieuwe aanbesteding af. “De prijs voor de basisdienstverlening met containers is ongeveer 30 euro per jaar hoger dan het Optimo-systeem, maar voor die meerprijs heb je een pak meer comfort vergeleken met vuilzakken”, aldus Goossens. “Afvalinzameling is duur en dat beseft het gemeentebestuur ook. Wij houden echter vast aan het principe de vervuiler betaalt. We hebben geluisterd naar onze inwoners en gekozen voor de oplossing die hun voorkeur uitdraagt.”  

Gemeente trekt steun voor zandontginning in

Donderdag 22/10 Het gemeentebestuur steunt de plannen voor zandontginning niet meer. Dat werd beslist nadat een potentiële ontginner in beroep ging tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), dat een uitbreiding van Scania mogelijk moet maken.
“In 2014 zetten toenmalige ministers Muyters en Schauvliege de procedure voor ontginning in gang. Het hele traject duurt inmiddels al meer dan tien jaar”, zegt burgemeester Lode Ceyssens. “Als gemeente hebben we in deze plannen steeds vier doelen gehad: rechtszekerheid bieden aan de landbouwers, de natuur in het gebied verbeteren, een meerwaarde bieden aan de Oudsbergenaar en de uitbreidingsmogelijkheden van Scania verzekeren.” Ceyssens onderstreept het belang van Scania voor de regio. “Scania is met 1.000 medewerkers de grootste werkgever in onze gemeente. Voor de langetermijnstrategie waren ze op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor de komende decennia. Die kunnen wij hen in Oudsbergen bieden.”
Intussen werd het dossier opgesplitst in het complex project zandontginning en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de uitbreiding van Scania en Weltjens Transport. In mei zette de provincieraad het licht op groen voor dat PRUP. “Daarmee wordt er voor 26,8 hectare uitbreiding voorzien voor Scania en transportbedrijf Weltjens. Met dit plan kunnen er in de toekomst nog extra investeringen en de bijhorende jobs naar onze gemeente vloeien”, aldus burgemeester Ceyssens. Met veel verbazing vernam het college van burgemeester en schepenen dat één van de potentiële ontginners bij de Raad van State in beroep ging tegen het PRUP, dat de uitbreiding van Scania regelt. “We waren zeer verbaasd toen we vernamen dat deze potentiële kandidaat voor de mogelijke ontginning zonder voorafgaand overleg naar de Raad van State trekt”, zegt de burgemeester. “Zo hypothekeert hij mogelijk onze jarenlange inspanningen voor de uitbreiding van Scania en ook de Oudsbergse werkgelegenheid. Want als Scania in Oudsbergen niet kan uitbreiden, zullen ze dat op een andere plaats wel doen. De uitbreiding van Scania is voor ons belangrijker dan de zandontginning.” 

Daarom zegt Oudsbergen de steun voor de zandontginning op. “Aangezien deze procedure door de Vlaamse overheid gevoerd wordt, kunnen we de procedure niet stopzetten. Maar we zullen wel negatief advies geven.”

Gemeente wil buurtgerichte zorg

Donderdag 22/10 De gemeente zet in op buurtgerichte zorg. In een zorgzame buurt kan iedereen op een kwaliteitsvolle manier samenwonen en samenleven. Om dat project te realiseren, wordt op de gemeenteraad een samenwerking tussen Oudsbergen en RIMO Limburg vanaf 1 november voorgesteld.
“Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, vereenzaming, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden… zorgen ervoor dat een groep mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glipt. Die situatie vraagt een extra inzet van middelen en samenwerkingen. Daarom zetten we vanuit ons sociaal beleid in op zorgzame buurten. Dat zijn buurten waar het aangenaam leven is, omdat er plaatsen van ontmoeting zijn, mensen voor elkaar zorgen en er ook de nodige professionele omkadering aanwezig is”, zegt schepen Kurt Plessers. “Om zulke buurtgerichte, kwaliteitsvolle zorg te verlenen, stellen we aan de gemeenteraad voor om vanaf 1 november samen te werken met RIMO Limburg. Dat is een sociale organisatie in de Samenlevingsopbouw".
“De organisatie heeft doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd in dit domein. RIMO Limburg voorziet enerzijds een deeltijds buurtopbouwwerker voor ons. Anderzijds deelt de organisatie haar kennis en expertise aan de medewerkers van onze gemeente die de principes verder uitrollen in de praktijk. We zullen actief en op maat van de buurt samenwerken met verenigingen, buurtbewoners en professionele zorgverstrekkers. Zo trachten we zorgnetwerken uit te bouwen, buurtbewoners te engageren en ontmoetingen te faciliteren, en de eerstelijnszorg te verbeteren,” aldus Plessers.

Geen Kerstcorrida dit jaar

Donderdag 22/10 De 26ste Kerstcorrida, die zou gelopen worden op 27 december in Meeuwen, wordt afgelast. De organisatie, AVT Oudsbergen, ziet in de huidige omstandigheden geen mogelijkheid om de wedstrijd veilig en volledig coronaproof te organiseren.