Nieuws Oudsbergen

Breder fietspad in asfalt: maandag starten werken

Breder fietspad in asfalt: maandag starten werken

Woensdag 25/5 Vanaf maandag vernieuwt een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het dubbelrichtingsfietspad van de Weg naar Opglabbeek tussen de industriezone Opglabbeek en Meeuwen-centrum. “Over een afstand van ongeveer 5 kilometer wordt het betonnen fietspad in asfalt heraangelegd. Waar mogelijk wordt het ook breder gemaakt”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Fietsers volgen een omleiding via het parallel gelegen fietsroutenetwerk. De werken duren naar verwachting twee weken.
Het dubbelrichtingsfietspad van de Weg naar Opglabbeek, Weg naar Meeuwen, Plockroy en de Genkerbaan (N76) zal worden vernieuwd tussen de rotonde Bedrijfsstraat van het industrieterrein Opglabbeek en de aansluiting van de Genitsstraat (aan het tankstation) met de Genkerbaan in Meeuwen-centrum. De fietsoversteekplaatsen aan de Gestelstraat en de Dampstraat, en de rotonde Genkerbaan zijn eerder al vernieuwd en vallen dus buiten de projectzone.
De werken waren oorspronkelijk voorzien voor het najaar 2021, maar werden door omstandigheden geschoven naar het voorjaar 2022.
De aannemer werkt in twee fases: de eerste fase omvat de zone tussen de rotonde Bedrijfsstraat en de Gestelstraat, de tweede die tussen de Gestelstraat en de aansluiting Genitsstraat met de Genkerbaan. De werken starten aan de industriezone en schuiven op richting Meeuwen-centrum en duren ongeveer twee weken. Het fietspad is per fase volledig onderbroken en er is geen fietsverkeer mogelijk. De fietsomleiding verloopt via het fietsroutenetwerk tussen Meeuwen en Opglabbeek, dat grotendeels vlak naast de N76 loopt. Omwille van de herinrichtingswerken op het industrieterrein Opglabbeek-Noord moeten fietsers een stuk via de Weg naar Zwartberg fietsen. Er is geen hinder voor het autoverkeer. Uiteraard zal een en ander ook afhangen van de weersomstandigheden.

Subsidies voor Kasteelfeesten en Ellikom Leeft

Dinsdag 24/5 De gemeenteraad heeft gisteravond subsidies voor de Kasteelfeesten in Gruitrode en voor Ellikom Leeft goedgekeurd. “De fusie betekent niet dat de deelkernen naar de achtergrond zijn verschoven. Integendeel, we willen alle Oudsbergse kernen laten bruisen. Daarvoor organiseren we zelf activiteiten, maar we ondersteunen ook de lokale initiatieven met subsidies”, zei schepen Hanne Schrooten. Daarvoor is 55.000 euro voorzien: in de drie grote deelkernen (Meeuwen, Gruitrode en Opglabbeek) kunnen initiatieven rekenen op in totaal 10.000 euro steun; in de kleinere zoals Ellikom, Neerglabbeek, Louwel, Nieuwe Kempen en Wijshagen is dat in totaal 5.000 euro per deelkern.
“Villa Imago vzw krijgt een subsidie om de kasteelfeesten te organiseren in het laatste weekend van juli. Ook voor Ellikom Leeft, op 2 september, wordt een subsidie gegeven. We hopen met deze subsidies ook andere organisaties enthousiast te maken en zo elke dorpskern te laten bruisen met plezierige kernversterkende activiteiten.”

Weer overschot op jaarrekening van gemeente

Dinsdag 24/5 De Oudsbergse financiële afrekening van 2021 heeft een positief resultaat. Op de dagelijkse werking is er een overschot van 2,76 miljoen euro, voor investeringen 9,5 miljoen euro. “De positieve jaarrekening is een goed uitgangspunt voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. In 2019 en 2020 was er telkens een structureel overschot van meer dan een miljoen euro”, zegt Jo Seutens, schepen van financiën. Voor 2021 bedraagt het overschot 2,76 miljoen euro. “Daarvan is 1,1 miljoen euro een structureel overschot. Daarnaast haalden we meer inkomsten op uit onder meer belastingen op masten en pylonen en gaven we minder uit aan de dagelijkse werking. Dat kwam deels door corona. Heel wat activiteiten konden immers niet doorgaan.”
Op het vlak van investeringen was er een realisatiegraad van 73 procent. Er was een positief resultaat van 9,5 miljoen euro. “Enerzijds doordat enkele projecten werden verschoven naar 2022 en door de boekhoudkundige impact van het project ‘Licht als een dienst’ van Fluvius”, zegt schepen Seutens. “Anderzijds ontvingen we 5,3 miljoen euro subsidie eerder dan verwacht. Dat kwam vooral door de subsidie voor de inrichting van het bedrijventerrein, die eind december 2021 al werd uitgekeerd.”
Er moeten deze legislatuur nog veel investeringen gebeuren. “Daarbij staan we voor veel onverwachte uitdagingen zoals prijsstijgingen van energie en grondstoffen, maar ook de oorlog in Oekraïne en corona”, vertelt schepen Seutens. “We willen een maximum van onze ambities waarmaken. Daarom spelen we kort op de bal en stellen we aan de gemeenteraad van juni een aanpassing van het meerjarenplan voor.”

Subsidie voor streekeigen groen

Dinsdag 24/5 Oudsbergenaren die bomen en hagen uit eigen streek planten, kunnen voortaan rekenen op een subsidie van maximum 100 euro. “Binnen ons gemeentelijk klimaatactieplan streven we ernaar om zoveel mogelijk te vergroenen. Ook Vlaanderen wil vergroenen: 1 extra boom en een halve meter extra haag per inwoner tegen 2030. Die vergroening is al zichtbaar op het openbaar domein, denk aan de bomen die we planten voor pasgeboren Oudsbergenaren en de pop-uptuintjes op braakliggende terreinen in de Centrumstraat en het kruispunt van de Dorpsstraat en de Weg naar Helchteren”, zegt schepen Sara Nies. 

De gemeente wil nu ook de privédomeinen vergroenen. Sara Nies: “10 procent van de grondoppervlakte in Vlaanderen is privéterrein. Hier is dus nog veel potentieel om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Met deze subsidie voor streekeigen groen willen we onze inwoners aanmoedigen om zoveel mogelijk bomen en hagen aan te planten. We subsidiëren eenmalig de helft van de kosten voor het planten van streekeigen bomen en hagen, met een maximum van 100 euro." Het aanvraagformulier en de lijst van toegestane bomen en hagen is terug te vinden op www.oudsbergen.be/streekeigengroen 

Hulp bij invullen belastingaangifte

Dinsdag 24/5 Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de belastingbrief, kan daarvoor na afspraak terecht in één van de gemeentehuizen. Dat is het gevolg van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de FOD Financiën.
Een medewerker van de Federale Overheidsdienst Financiën helpt gratis met de aangifte op maandag 13 juni in gemeentehuis Opglabbeek of op 14 juni in gemeentehuis Meeuwen, telkens tussen 9 en 17 uur. Een afspraak is wel noodzakelijk. Bel naar 089 810 100 of surf naar www.oudsbergen.be om een afspraak te maken. Let op dat er slechts één aangifte per afspraak behandeld wordt. Breng je identiteitskaart en alle relevante documenten mee naar de afspraak. Kom je voor een andere persoon? Breng dan een volmacht mee.
Lukt het niet om persoonlijk naar het gemeentehuis te komen? Medewerkers van de FOD Financiën leveren telefonisch hulp in de maanden mei en juni. Bel tijdens de kantooruren naar 025 76 19 80 en ze helpen je graag verder.

Welke kinderen helpen Franz aan wereldrecord?

Maandag 23/5 Op zondag 5 juni organiseert Nevok Gruitrode een wereldrecordpoging. Voor het wereldrecord ‘truck pulling’ (‘vrachtwagentrekken’) - het moet niet altijd voetbal zijn - is men samen met ‘the strongest man of the world’ Franz Müllner nog op zoek naar 200 kinderen tussen 4 en 12 jaar. Wie deelneemt, krijgt achteraf een gesigneerd certificaat. Voor Franz, een Oostenrijkse legende, wordt het een poging om zijn vijftigste wereldrecord te verbreken. Het evenement start om 15 uur en is gratis bij te wonen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via jan.pachen[!]gmail.com.