Nieuws Tongeren

Fietsen voor slachtoffers overstromingen

Vrijdag 22/10 Het college van burgemeester en schepenen besloot inbeslaggenomen fietsen te schenken aan slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Dat is vandaag bekendgemaakt. “Een tijdje geleden ontvingen we de vraag om de slachtoffers van de recente overstromingen te helpen om hun zelfstandigheid weer enigszins terug te krijgen," zegt burgemeester Dewael. "Vervoer is één van deze punten. De meeste slachtoffers hebben immers totaal geen vervoer meer. Uiteraard willen wij graag hieraan meewerken door het ter beschikking stellen van fietsen aan de getroffenen.”
Bij de technische dienst van de stad worden regelmatig achtergelaten of in beslag genomen fietsen bijgehouden, op vraag van de politie. De fietsen worden gedurende 6 maanden bewaard en nadien verkocht of afgevoerd. Op dit ogenblik staan er in het magazijn 13 fietsen. Deze zullen nu allemaal gedoneerd worden aan de organisatie Burgers voor Burgers, die de vraag indiende.

Digitale infosessie over Z.O.-omleidingsweg

Digitale infosessie over Z.O.-omleidingsweg

Donderdag 21/10 De plannen voor de nieuwe Zuidoostelijke omleidingsweg (N79) zijn volop in voorbereiding. Die weg zal de Maastrichtersteenweg in de toekomst verbinden met de industriezone Overhaam en zo door naar de Luikersteenweg (N20). “Op die manier wordt een groot deel van het zwaar verkeer weggehouden uit de stadskern. Het milieueffectenrapport voor de nieuwe weg werd onlangs afgerond. De eerste werken op het terrein starten begin 2022, met de afbraak van de voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert op dinsdag 26 oktober een digitale infosessie voor alle geïnteresseerden, met een update over het project en het MER-rapport.
Om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk weg te houden uit het centrum, wordt er werk gemaakt van enkele omleidingswegen die het verkeer rond de stad leiden. “Het eerste deel van de omleidingsweg, de noordoostelijke, loopt straks van de Bilzersteenweg naar de Maastrichtersteenweg”, duidt minister Peeters. “Het tweede deel, de zuidoostelijke omleidingsweg, vormt straks de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg via industriezone Overhaam. Die wegen zullen een enorme verbetering betekenen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Tongeren. Eens de omleidingswegen er liggen, kunnen we ook werk maken van een grondige herinrichting van de wallen, met meer groen en meer ruimte voor fietsers.” De nieuwe zuidoostelijke omleidingsweg loopt straks van de Jaminéstraat langs het spoor en via een nieuwe spoorwegonderdoorgang richting de Neremweg en Overhaamlaan. De huidige tunnel onder het spoor, waar nu het verkeer van de Maastrichtersteenweg het centrum binnenrijdt, wordt enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Een veilige fietsoversteek naar de Kevie wordt voorzien aan de Oude Blaarstraat. Ook de Maastrichtersteenweg (N79) zal vernieuwd worden met veilige fietspaden.
Minister Peeters: “We investeren de komende jaren verder in veilig verkeer door in te zetten in weginfrastructuur en capaciteit rondom Tongeren. De omleidingswegen zullen straks extra zuurstof geven aan de stadskern.” De verschillende dossiers kennen een historiek van decennia, maar kennen nu een vooruitgang. Voor het traject van de zuidoostelijke omleidingsweg werd in 2019 voor de optie langs de spoorweg gekozen. Voor dat tracé werden nu ook de effecten op het milieu en de omgeving onderzocht. Dit najaar dient AWV de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. “Na het bekomen van de omgevingsvergunning starten de werken van de nieuwe doorgang onder het spoor in de loop van 2022,” aldus Peeters. Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu) effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd. Zo onderzocht men onder meer de factoren geluid, water, bodem, biodiversiteit,... . Op enkele stukken van het tracé zal het nodig zijn om geluidswerende maatregelen te nemen, vooral nabij bebouwing. Dat kan door het gebruik van geluidsarm asfalt, het toepassen van een snelheidsverlaging, of het lokaal voorzien van een geluidsscherm of -wal. In functie van de rijke natuurlijke omgeving worden enkele faunapassages en geleidingswanden voorzien.
De uitvoering van dit project zal gefaseerd over enkele jaren worden uitgevoerd. Begin 2022 verwacht men de afbraak van de voormalige antiekzaak op de hoek van de Jaminéstraat. Die werd inmiddels aangekocht door het Vlaams Gewest. Ook de bouw van de nieuwe spoorwegonderdoorgang zal volgend jaar starten, na het bekomen van de omgevingsvergunning. Daarnaast zullen er ook nog heel wat gesprekken over grondverwervingen worden opgestart met de betrokken eigenaars. Het definitieve onteigeningsplan is nog in opmaak.  (Afb. AWV)

Twintiger speelt rijbewijs kwijt

Twintiger speelt rijbewijs kwijt

Donderdag 21/10 Een 21-jarige jongeman uit Tongeren moest vanochtend rond 3 uur zijn rijbewijs inleveren na een positieve alcoholtest. De twintiger reed verschillende rondjes in de Naamsestraat en over het Hogeschoolplein in Leuven. Omstaanders belden de politie omdat hij opviel door zijn onaangepast rijgedrag. Een politiepatrouille kon de bestuurder even later aan kant zetten en nam hem na de positieve ademtest zijn rijbewijs af. De agenten stelden proces-verbaal op zowel voor rijden onder invloed als voor roekeloos rijgedrag.

Coronabesmettingen bij 'De Mereltjes'

Woensdag 20/10 Het kinderdagverblijf De Mereltjes, aan de Hasseltsesteenweg, is tot en met zondag gesloten. Aanleiding zijn tientallen coronabesmettingen; zowel kinderen als ouders en personeel zijn getroffen. Vanaf maandag zal een mondmasker verplicht zijn.

Auto overkop gegaan na botsing

Auto overkop gegaan na botsing

Maandag 18/10 Op het kruispunt van de Hasseltsesteenweg en de Nieuwe Steenweg raakten deze voormiddag een auto en een bestelwagen in een aanrijding betrokken. De auto is overkop gegaan. De autobestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval had verkeershinder tot gevolg.

Passagier te veel in auto moet te voet verder

Passagier te veel in auto moet te voet verder

Zondag 17/10 De politie controleerde dit weekend een auto waarin vijf personen zaten terwijl er maar plaats was voor vier. Eén van de passagiers moest te voet verder. De bestuurder kreeg een boete omdat hij te veel personen vervoerde. De agenten betrapten ook een taxichauffeur die over geen rijbewijs beschikte en tien chauffeurs onder invloed. De controles vonden onder meer plaats op de Hasseltsesteenweg en de Sint-Truidersteenweg.