Nieuws Tongeren

Werken aan kruispunt Rode Kruislaan

Werken aan kruispunt Rode Kruislaan

Woensdag 24/2 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) past vanaf volgende week het kruispunt van de N79 Sint-Truidersteenweg met de N69 Rode Kruislaan beperkt aan. De bocht van het kruispunt aan de kant van het park wordt verbreed en de linksafslagstrook van de Rode Kruislaan verlengd. Ook komen er slimme verkeerslichten. Beide ingrepen moeten de verkeersafwikkeling en veiligheid in een drukke schoolomgeving net buiten het stadscentrum aanzienlijk verbeteren. De werken duren een tweetal weken, met beperkte verkeershinder.
In de loop van deze maand werden al de nodige voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Vanaf 1 maart starten ook de infrastructuurwerken en de vernieuwing van de verkeerslichten. De verkeershinder blijft relatief beperkt. Fietsers en voetgangers volgen de volledige duur van de werken een plaatselijke omleiding rond de werfzone.
Omdat de aannemer meestal buiten de rijweg werkt, blijven alle rijstroken doorgaans beschikbaar. Een kortstondige inname van een rijstrook op de Rode Kruislaan is bij bepaalde werkzaamheden echter noodzakelijk, bijvoorbeeld tijdens de bochtverbreding of het asfalteren. Verkeer richting Borgloon of het centrum moet dan tijdelijk over één rijstrook. Een inname van de rijstrook gebeurt steeds buiten de spitsuren. Buiten de werkuren is er geen hinder voor autoverkeer en zijn alle rijstroken toegankelijk.

Seininrichting wordt vernieuwd

Maandag 22/2 Infrabel gaat de seininrichting tussen het station van Tongeren en de Molenweg vernieuwen. De installatie wordt een moderne, digitaal gestuurde seininrichting. Meer specifiek worden hiervoor voorbereidende werken uitgevoerd en betonnen kabelsleuven aangelegd. De werken vinden plaats tijdens de nachten van 27 op 28 februari, 6 op 7 maart en 13 op 14 maart, telkens van 22u tot 5u. Omwille van het gebruik van machines kunnen deze werken voor enige geluidshinder zorgen.

Toch sanitair op vrachtwagenparking

Zondag 21/2 Er komen nu toch sanitaire voorzieningen op de geplande vrachtwagenparking aan het op- en afrittencomplex 32 van de E313. Dat hebben de vakbonden bedongen. De parking zal plaats bieden aan 44 vrachtwagens. De aanleg van de parking is gepland voor dit voorjaar.

Verkeerslichten worden aangepast

Vrijdag 19/2 Het Agentschap Wegen en Verkeer past deze maand de regeling van de verkeerslichten aan op het kruispunt van de Hasseltsesteenweg (N20) met de Cesarlaan en de Legioenenlaan. Door deze aanpassing moet de doorstroming tijdens de spitsuren verbeteren. Buiten de spitsuren wordt het voor overstekende voetgangers dan weer veiliger oversteken omdat ze eerder en langer groen licht krijgen.
Binnen de beperkte ruimtelijke mogelijkheden op het kruispunt werd er bekeken welke aanpassingen aan de lichtenregeling een verbetering kunnen betekenen voor alle weggebruikers. Dit zowel op het vlak van veiligheid als op dat van doorstroming.
Voor de Legioenenlaan is er een ontruimingspijl toegevoegd, zodat het links afslaan voor gemotoriseerd verkeer eenvoudiger wordt tijdens de spitsuren. Voor de voetgangers werd het dan weer iets veiliger gemaakt op momenten buiten de spitsuren. Doordat het kruispunt dan rustiger is, krijgen de voetgangers 5 seconden eerder groen (‘voorstart’) ten opzichte van het overige verkeer, wanneer ze de Hasseltsesteenweg oversteken. Tijdens de spitsuren is dit niet mogelijk door de verkeersdrukte.
Tegen eind februari zouden deze aanpassingen klaar moeten zijn voor indienstname, afhankelijk van het weer.

Twintiger spuwt berger in gezicht

Twintiger spuwt berger in gezicht

Vrijdag 19/2 Een twintiger uit Tongeren werd ter verantwoording geroepen omdat hij een berger in het gezicht spuwde en de man probeerde te slaan. De feiten gebeuren toen de twintiger zijn auto ging ophalen bij het takelbedrijf. Omdat hij de stallingskosten weigerde te betalen kreeg hij zijn voertuig niet mee. Het Openbaar ministerie vorderde zes maanden celstraf en een boete van 800 euro of een werkstraf. Op 5 maart kent de twintiger zijn straf. (PG)

Auto vat al rijdend vuur op E313

Auto vat al rijdend vuur op E313

Dinsdag 16/2 Op de E313 in Tongeren vatte vanmiddag een auto al rijdend vuur. De bestuurster parkeerde haar wagen op de pechstrook en bracht zich in veiligheid. De brandweer kon niet verhinderen dat het voertuig volledig uitbrandde. De brand werd veroorzaakt door een kortsluiting.